Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Տվյալ առարկայի հարցաշարը ներբեռնելու համար սեղմեք համապատասխան ամբիոնի առարկայի անվան վրա։

Կիրառական ֆիզիկայի ամբիոն

Առկա ուսուցման հարցաշարեր

AutoCAD

Էլեկտրատեխնիկա

Էլ—ռադիոնյութեր

Կառուցվածքների դինամիկա

Կիրառական մեխանիկա

Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն

Նյութերի դիմադրություն

Ճարտ—գրաֆիկա

Տեսական մեխանիկա—1

Ֆիզիկա

Տեսական մեխանիկա

Չափագիտություն—սերտիֆիկացում

Նյութերի դիմադրություն—2

Շին—մեխանիկա—2

 

Հեռակա ուսուցման հարցաշարեր

Chapagityutun_ev_sertifikacum

elektratexnika

Elektroradionyuter

fizika

harcashar_Kirarakan_mexanika

 

Մաթեմատիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն

Առկա ուսուցման հարցաշարեր

Basics_Of_Programming

Ինֆորմ2

Ծրագրավորման տեխնոլոգիա

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Համակարգային ծրագրավորում

Տնտեսագիտական մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ

Մաթլաբ

Տվյալների բազաների նախագծում

Մաթ․ անալիզ— 2-րդ կիսամյակ

 

Հեռակա ուսուցման հարցաշարեր

Մաթ․ անալիզ— 2-րդ կիսամյակ

cragravorman_himunqner

havanakanutyun_tesutyun

Inform_2

kar_tex_hamakarger

Շինարարության և շին․ տեխնոլոգիաների ամբիոն

Առկա ուսուցման հարցաշարեր

Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

Լցանյութերի ստացման տեխնոլոգիա_մագիստրատուրա

Ճարտ. գեոդեզիա

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

Նյութագիտություն

Շենքերի կառ. տեխն.

Տեխն. չափումներ և ստանդ.

 

Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ամբիոն

Առկա ուսուցման հարցաշարեր

Արտադրական մենեջմենթ հարցաշար ՎՏ801բ

Բնապահպանություն

Նյութագիտություն

Ձեռնարկ կառավարում

Մետաղահատ հաստոց

Մետաղների կտրում

Մեքենաների արտադրության կազմակերպում

Մեքենաշ տեխնոլոգիա-1

Նախապատրաստվ նախագծում

Տեխ գործ Ավտոմատացում

Տեխ համակարգերի ինքնակազմ

 

Տրանսպորտային համակարգերի ամբիոն

Բեռնատար ավտոմոբիլ․ փոխադրում

Բեռնման բեռնաթափման միջոցներ

Հաղորդակցման ուղիների կառուցվածք և շահագործում

Տրանսպորտային միջոցների հիդրոհաղորդակներ

Տեխ․ չափումներ

Տրանսպորտային համակարգեր

Տրանսպորտային համակարգերի և գործընթացների տեսություն

 

Հումանիտար առարկաների ամբիոն

Առկա ուսուցման հարցաշարեր

Գիտական օտար լեզու

Ձեռնարկությունների կայունություն

Տնտեսագիտություն—միկրոտնտեսագիտություն

Հեռակա ուսուցման հարցաշարեր

mikrotntesagitutyun

tntesagitutyun