Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

 

1. Մասնաճյուղում առկա են ուսումնամեթոդական գծով փոխտնօրենների 2 հաստիք, գործավարության միասնական գրասենյակ, կազմակերպում և համակարգում են մասնաճյուղում բուհական կրթության գործընթացը, իրականացնում են մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական գործունեության վերաբերող վարչարարություն:

Մասնաճյուղում առկա է ավագ դպրոց:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում գործում են 6 ամբիոններ.

2.1. «Հումանիտար առարկաներ, ընդհանուր տնտեսագիտություն և մարմնակրթություն» ամբիոն,

2.2. «Մաթեմատիկա և ծրագրային ճարտարագիտություն» ամբիոն,

2.3. «Կիրառական ֆիզիկա և ճարտարագիտական գրաֆիկա» ամբիոն,

2.4. «Տեխնոլոգիաներ և ճյուղային տնտեսագիտության» ամբիոն,

2.5. «Տրանսպորտային համակարգեր» ամբիոն,

2.6. «Շինարարական ճարտարագիտություն» ամբիոն: