Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Տեղեկացնում ենք բոլոր ուսանողներին․ ովքեր չունեն քննաշրջանին մասնակցելու  համապատասխան գործիքակազմ, այդ ուսանողները կարող են դիմել համակարգչային լաբորատորիայի վարիչ Արաքսյա Բալյանին (հեռ․ 094171827):

Քննության օրը նրանց կհատկացվի համակարգչային միջոցներով հատուկ սենյակ։

Քննության ընթացքը տեսանկարահանվելու է:

Քննություն

առկա

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ 901Բ Ֆիզիկա Ք 21.08.2020թ. Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ Ք 20.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա Ք 25.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Ընդհ.էլեկտրատեխ. Ք 26.08.2020թ. Թումանյան Մ
ՎՄՇ 905Բ Ֆիզիկա Ք 20.08.2020թ. Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ Ք 21.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա Ք 24.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո
Տեսական մեխանիկա Ք 28.08.2020թ. Գրիգորյան Մ
ՎՓՃ

907Բ

Ֆիզիկա Ք 25.08.2020թ. Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ Ք 24.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա Ք 21.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 28.08.2020թ. Բարսամյան Ո
Կիր.մեխանիկա Ք 27.08.2020թ. Խառատյան Ա
ՎԾՃ

908Բ

Ֆիզիկա Ք 24.08.2020թ. Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ Ք 25.08.2020թ Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Կիր.մեխանիկա Ք 21.08.2020թ. Խառատյան Ա
ՎԱՔՇ 911Բ Ֆիզիկա Ք 27.08.2020թ Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ Ք 26.08.2020թ Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա Ք 28.08.2020թ Ղազարյան Ս
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 21.08.2020թ Բարսամյան Ո
Տեսական մեխանիկա Ք 20.08.2020թ. Գրիգորյան Մ

                                                                           

 

 

Քննություն

առկա

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ801Բ Տնտեսագ. Ք 20.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ.
Միկրոտնտեսագ. Ք 21.08.2020թ. Ասլանյան Ա
Ձեռնարկ.կառավարում Ք 26.08.2020թ. Ասլանյան Ա
Արտադրական մենեջմետ Ք 25.08.2020թ. Ասլանյան Ա
ՎՄՇ

805Բ

Նյութագիտություն Ք 20.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 21.08.2020թ. Ղազարյան Ն
Նյութերի դիմադրություն Ք 24.08.2020թ. Բարսամյան Ո
Մեխանիզ. և մեք.տես. Ք 26.08.2020թ. Գրիգորյան Մ
Մետաղ.կտրում Ք 27.08.2020թ. Սիմանյան Մ
ՎՓՃ 807Բ Նյութագիտություն Ք 21.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ն
Տրանսպ.միջ.հիդրահաղ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ
Տրանսպորտ.համակարգ. Ք 27.08.2020թ. Ղազարյան Ն
Բեռնման-բեռնաթափ.միջոց. Ք 28.08.2020թ. Բալայան Վ
ՎԾՃ

808Բ

Էլեկտրառադիոնյութ. Ք 20.08.2020թ. Քալաշյան  Ա
Չափագիտ.սերտեֆիկ. Ք 21.08.2020թ. Ղուկասյան է
Ծրագր.հիմունք. Ք 24.08.2020թ. Մամյան Վ
Կառ.տեղ.համակարգեր Ք 25.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա
Քոմփ.կազմակերպ. Ք 27.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա
ՎԱՔՇ 811Բ Նյութագիտ. Ք 20.08.2020թ. Գյուրջինյան Ա
Տեխ.չափ.և ստանդարտ. Ք 24.08.2020թ. Արզումանյան Աշխեն
Նյութերի դիմադր. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո
Ճարտարագ.գեոդեզիա Ք 27.08.2020թ. Արզումանյան Ա

 

Քննություն

առկա

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ

701Բ

Տնտես.մաթեմ.մեթոդ. և մոդել. Ք 24.08.2020թ. Էքսուզյան Ս
Մեքենաշ.արտադ.կազմակերպում Ք 26.08.2020թ. Մնացականյան Կ
ՎՄՇ 705Բ Մետաղահատ հաստոցներ Ք 21.08.2020թ. Սարգսյան Մ
Տեխնոլոգ.գործընթ.ավտոմ. Ք 24.08.2020թ. Թադևոսյան Հ
Մեքենաշ.տեխնոլոգիա Ք 27.08.2020թ. Սարգսյան Մ
Նախապատրաստվ.նախագծում Ք 28.08.2020թ. Շահինյան Է
ՎՓՃ 707Բ Հաղորդկց.ուղիների կառ.շահ.հատկ. և նախագծ. հիմ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ
Տրանսպ.համակարգ. և գործընթ.տես. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ն
Բեռնատար ավտոմոբ. փոխադրում. Ք 28.08.2020թ. Ղազարյան Ն
ՎԾՃ

708Բ

Բնապահպանություն Ք 21.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Համակարգ.ծրագրավ. Ք 24.08.2020թ. Ստեփանյան Ն.
Տվյալ.բազան.նախ.տեխ. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ս
Ծրագր.տեխ. Ք 28.08.2020թ Մամյան Վ
ՎԱՔՇ 711Բ Շինարարական մեխանիկա Ք 20.08.2020. Բարսամյան Ո
Շենքերի կառ.տեխնոլոգիա Ք 24.08.2020թ Գյուրջինյան Հ
Մետաղական կոնստրուկ. Ք 26.08.2020թ Արզումանյան Ա
Ե/Բ կոնստրուկ Ք 27.08.2020թ. Աթաբեկյան Ռ

 

Ժամանակացույց

Մագիստրատուրայի 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՁՏ

901Մ

Գիտական օտար լեզու Ք 20.08.2020թ Հովհաննիսյան Հ
Ծրագրային համալիր MATLAB Ք 24.08.2020թ Մամիկոնյան Հ
Տեխ.համակարգ.ինքնակ.հիմ. Ք 26.08.2020թ Մնացականյան Կ
Ձեռ.կայ.և զարգ.ռազմավ. Ք 28.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ
ՎԱՔՇ 911Մ Գիտական օտար լեզու Ք 21.08.2020թ. Հովհաննիսյան Հ
Ծրագրային համալիր AutoCad Ք 24.08.2020թ. Ոսկանյան Շ
Կառույց.դինամիկա և կայուն. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո
Ընտրովի դասընթ.լցան.պատ.տեխ. Ք 27.08.2020թ. Գյուրջինյան  Ա

 

Քննություն

Հեռակա ուսուցում

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ 901Հ Ֆիզիկա Ք 22.09.2020թ. Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ-2 Ք 23.09.2020թ. Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա-2 Ք 25.09.2020թ. Ղազարյան Ս
Հավ. տեսություն Ք 28.09.2020թ. Մամիկոնյան Հ.
ՎԾՃ

908Հ

Ֆիզիկա Ք 22.09.2020թ Թումանյան Մ
Մաթ.անալիզ-2 Ք 23.09.2020թ. Դալլաքյան Ռ
Ինֆորմատիկա-2 Ք 25.09.2020թ. Ղազարյան Ս

 

 

Քննություն

Հեռակա ուսուցում

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ 801Հ Տնտեսագիտություն Ք 22.09.2020թ. Աղաբաբյան Լ.
Միկրոտնտեսագիտություն Ք 24.09.2020թ. Աղաբաբյան Լ.
Էլեկտրատեխնիկա Ք 25.09.2020թ. Թումանյան Մ.
Կիր.մեխանիկա Ք 28.09.2020թ. Խառատյան Ա.
ՎԾՃ

808Հ

Էլեկտրառադիոնյութեր Ք 22.09.2020թ. Քալաշյան Ա.
Չափագիտություն և սերտիֆիկացում Ք 24.09.2020թ. Ղուկասյան Է.
Ծրագրավորման հիմունքներ-3 Ք 28.09.2020թ. Ղազարյան Ս.
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր Ք 29.09.2020թ. Կիրակոսյան Ա.

 

 

 

 

          

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում 95 (27 անվճար, 68 վճարովի) տեղի համար դիմել է 85 դիմորդ, որից ընդուվել է 60-ը:

27 անվճար տեղերից լրացվել են 26-ը, վճարովի 68 տեղերից` 34-ը:

Ըստ մասնագիտությունների ներկայացված է աղյուսակում:

 

հ/հ Մասնագիտությունը Հատկացված տեղերը արդյունքները Դիմորդների թիվ
անվճար Վճարովի անվճար վճարովի
1 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

1 20 1 17 20
2 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրային ճարտարագիտություն

10 18 10 12 32
3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

5 10 5 5 15
4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Փոխադրումների և ճա­նա­պարհային երթևեկու­թյան կազմակերպում և կառավարում

5 10 5 11
5 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

6 10 5 7
  Ընդամենը 27 68 26 34 85

 

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աշոտ Գյուրջինյան:

 

 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրության հայտա­րարման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298 -Ն որոշման Հավելվածի թիվ VI հոդվածի թիվ 21 կետի պահանջով պայմանավորված, ուսումնական գործընթացի դադարեցման, դրան նախորդած ժամանակահատվածում կորոնավի­րուսի տարածման կանխմանը միտված սույն թվականի մարտի 2-ից մինչև 6-ը և մարտի 13-ին ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի ընդհատման հանգամանքները, ինչպես նաև ՀԱՊՀ մի շարք ուսանողների կողմից վատառողջության հիմնավորմամբ 2019/20 ուստարվա ժամա­նակացույցով նախատեսված ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակահատվածի ոչ լիարժեք օգտագործման փաստը, ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի և ռեկտորատի ս.թ. մարտի 17-ի նիստի միջնորդությունները, նպատակն ունենալով ստեղծված արտակարգ իրավիճակում Համալսարանի ուսանողների համար ուսումնական գործընթացի իրականացման առավել նպաստավոր պայմաննների ապահովումը`

ՀԱՊՀ Գիտական խորհուրդը որոշում է.

  1. Ժամանակավորապես կասեցնել Համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների ակադեմիական ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված հեռացումների գործընթացը:
  2. Արտակարգ դրության ավարտից և Համալսարանում ուսումնական գործընթացի վերսկսումից հետո ակադեմիական պարտքեր ունեցող ՀԱՊՀ բոլոր ուսանողների համար սահմանել մեկշաբաթյա լրացուցիչ լուծարքային ժամանակաշրջան։
  3. Համալսարանի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված միջանկյալ քննություններն ընթացիկ կիսամյակի համար չեղարկել։ Ուսանողների գիտելիքների կիսամյակային գնահատումն իրականացնել բացառապես քննաշրջանային ամփոփիչ քննությունների կազմակերպմամբ՝ կիրառելով գումարային 100 միավորանոց ռեյթինգային սանդղակը։
  4. Ընթացիկ տարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի և ատենախոսական աշխատանքների ղեկավարման գործընթացը կազմակերպել առցանց՝ առավելագույնս կիրառելով էլեկտրոնային գործիքամիջոցները՝ պահպանելով վերոնշյալ ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետային պահանջները։

Հղում՝ ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի որոշում

Հաշվի առնելով կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով երկրում ստեղծված իրադրությունը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում ստեղծվում է առցանց ուսուցման համար նախատեսված դասախոսությունների ու գործնական աշխատանքների հարթակ: Այն հասանելի կլինի Պոլիտեխնիկի ավագ դպրոցի, քոլեջի, ինչպես նաև ուսանողության համար:

Ստեղծված աննախադեպ իրավիճակում կրթության կազմակերպման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ մարտի 13-ին, Պոլիտեխնիկի ղեկավարությունը քննարկել է առցանց ուսուցման հարթակի հրատապ և ամբողջ ծավալով ներդնելու ու շահագործելու հարցը։

Պոլիտեխնիկական համալսարանի կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը նույն պահից աշխատելով հատուկ ռեժմինով արդեն շաբաթվա ավարտին կապահովի հարթակի գործունեությունը։

Համալսարանում արդեն իսկ ստեղծվել է ուսուցման համակարգի համար նախատեսված դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների տեսանկարահանման միջավայրը։

Շաբաթվա ավարտին դասախոսությունները հասանելի կլինեն աշակերտներին և ուսանողությանը` www.polytech.am-ում ստեղծված առանձին համակարգում իրենց գաղտնաբառով:

Սիրելի ուսուցիչներ և աշակերտներ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ի հայտ եկած դրությունը և երկրում Արտակարգ դրության սահմանումը ԿԳՄՍ-ն նախաձեռնում և իրականացնում է մի շարք ծրագրեր, որոնք միտված են ուսումնական գործընթացի անընդհատությունն ապահովելուն: Նախարարի մամուլի ասուլիսից տեղեկացանք` հղումը ստորև… https://www.facebook.com/TERTam.arm/videos/2568376350087823/ , որ նախաձեռնվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնք կօգնեն մեր աշակերտներին զբաղվել իրենց կրթությամբ՝ մասնավորապես խրախուսվում է հեռավար ուսուցումը ցանկացած հնարավոր գործիքներով և միջոցներով: Նախարարության կողմից ներկայացվում են հետևյալ եղանակները նաև. ԿՏԱԿ-ի կայքում ստեղծված է heravar.armedu.am պորտալը, որտեղ հավաքված են հեռավար ուսուցման վերաբերյալ ինֆորմացիաներ, հաջորդ կարևոր տեղեկությունը՝ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում ժամը 8:30-9:30 և 11:30-12:40 կլինեն դասեր, դասախոսություններ, Ucom ընկերության հետ համագործակցության շրջանակներում կլինի հատուկ ալիք, որտեղ 24 ժամ շարունակ լինելու են համապատասխան դասընթացներ, ունենալու ենք նոր առանձին յութուբյան ալիք, որտեղ նորից կլինեն տարբեր նյութեր, դասեր և դասընթացներ, Ucom-ի բոլոր բաժանորդները կօգտվեն այդ ալիքի նյութերից անվճար:
Այս արտակարգ դրության պայմաններում հարկավոր է լրջորեն մոտենալ կրթության գործընթացի կազմակերպմանը, լինեն նախաձեռնող և անմիջական մասնակից: Ակնկալում ենք մեր ավագ դպրոցի աշակերտների ակտիվությունը և ինքնակրթությամբ զբաղվելու ցանկությունը:
Չենք մոռանում իհարկե պահպանել հիգիենայի կանոնները և մնալ տանը: Առողջություն բոլորին…
Հարգանքներով ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրինություն…

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում փետրվարի 19-ին տեղի ունեցավ «Բաց լաբորատոր-2020» գիտահանրամատչելի  ակցիան: Այն աշխարհում լայնածավալ ամենամեծ գիտական ​​ակցիան է,  որն անցկացվում է մի շարք երկրներում: Այն ուղղված է ռուսական և համաշխարհային գիտության հանրայնացմանը: Հայաստանում այն անցկացվում է երեք քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում՝ Գյումրու Ռուսաստանի կրթության և մշակույթի  կենտրոնի և «Լուսավորչական նախագծերի լաբորատորիա» ոչ առևտրային կազմակերպության աջակցությամբ:

Ակցիային մասնակցում էին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտներն ու ուսանողները, ինչպես նաև՝  մի շարք ավագ դպրոցների աշակերտներ և քոլեջների ուսանողներ:

Միջոցառման ավարտին բոլոր մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, իսկ առաջին երեք տեղերն զբաղեցնող մասնակիցներին որպես պարգև տրվեցին վկայագրեր և գրքեր: Նշենք, որ առաջին երեք տեղերը զբաղեցրին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտները:

Հատուկ շնորհակալագրով պարգևատրվեց ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն տ.գ.թ., դոցենտ Արմեն Խառատյանը՝ նմանատիպ բազում միջոցառումներին և ակցիային մեծապես աջակցելու համար:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հյուրընկալեց «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչներին, ովքեր ներկայացրին ծրագրի առաքելությունը, դիմելու կարգը և հետագա գործունեությունը։

Տարիների համագործակցության փորձը ցույց է տվել, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներն իսկապես առանձնացել են իրենց մասնագիտական որակներով, կարողություններով և ստեղծագործական ունակություններով: Նշենք, որ բացի դասավանդվող առարկաներից՝ ունակ են ղեկավարել նաև ռոբոտաշինական, ձեռնարկատիրական և այլ խմբակներ: 

Այս ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն կերտելու իրենց կարիերան, դառնալու կայացած մասնագետներ, փայլուն առաջնորդական հմտություններով ուսուցիչներ: «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագիրը հավաքագրում և վերապատրաստում է համալսարանների շրջանավարտներին որպես ուսուցիչներ, այնուհետև երկու տարով գործուղում Հայաստանի մարզային դպրոցներ, որտեղ կա նրանց մասնագիտությամբ ուսուցիչների կարիք։ Ծրագրի առանձնահատկությունն այն է՝ պարտադիր չէ, որ մասնակիցը մասնագիտությամբ լինի մանկավարժ, միայն հարկավոր է ունենալ դասավանդելու և Հայաստանի զարգացմանը նպաստելու ցանկություն:

Հուսով ենք, որ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն իրենց որոշակի ներդրումը կունենան այս ծրագրում՝ կիրառելով իրենց համալսարանական գիտելիքները:

Ռոտերդամ Հոգսքուլի Քաղաքաշինության բաժինը (Կիրառական Գիտությունների  Համալսարան) և ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը իրենց բակալավրիատի դասընթացների համար նախընտրում են ICN Group-ի անդամ ICN Solutions-ի և ArchiDutch-ի  3D CAD-ի, մոդելավորման և վիրտուալ շինարարության փորձագիտությունը:

ICN Solutions-ի և ArchiDutch-ի փորձագիտության ներդրումը համալսարաններում ապահովում է ուսանողների և դասախոսների համար դասընթացներ՝  նախատեսված  գերժամանակակից ծրագրերի ուսուցման և BIM տեխնոլոգիաների կիրառման համար: Այս նպատակով կազմվել է տասնմեկ տարբեր դասընթացների համընդհանուր ծրագիր, որն ընդգրկում է բակալավրիատի առաջին երեք տարիները:

ICN Solutions-ի քաղաքաշինության և ՏՏ ոլորտի փորձագետները դասընթացի ամբողջ չորս տարիների ընթացքում ուսանողներին և դասախոսներին կաջակցեն գործնական առաջադրանքների  այսպես կոչված BIM Hub-ի շրջանակներում ։

Ամեն տարի շուրջ 100 ուսանող ավարտում է Հոգսքուլ Ռոտերդամի քաղաքաշինության բաժինը: Քաղինժեներները նախագծում, կազմակերպում և կառուցում են հանրային և ենթակառուցվածքային խոշոր աշխատանքների հիմնական մասը: Ապագայում քաղաքաշինական աշխատանքների մեծ կարիք կլինի՝ կլիմայական փոփոխություններից կախված: Հոլանդական ընկերություններն ու ինժեներները առաջատար են այս ոլորտում, և այդ պատճառով միջազգային նախագծերում մեծանում է նրանց ներգրավվածութունը :

Գիտելիքների և հմտությունների ասպարեզում առաջատար դիրքը պահելու նպատակով՝ Հոգսքուլ Ռոտերդամի  ուսանողները և դասախոսները մշտապես զբաղվում են ինքնազարգացմամբ՝  շնորհիվ ICN Solutions-ի կողմից պարբերաբար կազմակերպած դասընթացների։ Արդյունքում նրանք հմտանում են Autodesk Revit, Infraworks, Civil 3D-ի, Navisworks  և այլ ծրագրերի  կիրառման մեջ: Սա նրանց հնարավորություն է տալիս նախագծել վիրտուալ, կառուցել և օպտիմալացնել շինարարական և ենթակառուցվածքային աշխատանքներ` փաստացի և՛ շինարարությունից առաջ,  և՛ շինարարության ընթացքում: Այս դասընթացի կարևորագույն մաս են կազմում Autodesk BIM 360-ի, վիրտուալ և լրացված իրականության, ամպահիմք համագործակցության և 3D վիզուալիզացիայի (պատկերացում) վրա հիմնված առավել նորարարական տեխնիկական լուծումների և BIM տեխնոլոգիաների տիրապետումը: Հոգսքուլ Ռոտերդամի և ICN Solutions-ի համատեղ ուժերով քաղաքաշինության բաժնի բակալավրիատը ապահովում է այս ոլորտում ուսանողների և դասախոսների կրթության ավելի բարձր մակարդակ: Նրանք հնարավորություն են տալիս ուսանողներին գերազանցել նույնիսկ իրենք իրենց այժմ և հետագայում՝ որպես կայացած մասնագետներ:

ICN Group-ի անդամ ArchiDutch ընկերությունը արդեն մեկ տարի է, ինչ իրականացնում է տիպային կրթական ծրագիր ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի       «Շինարարություն» մասնագիտության ոլորտում: Նախատեսվում է ծրագրային բարեփոխումներ նաև համալսարանի այլ հարակից ոլորտներում։ Դասընթացի նպատակն է հայ ուսանողներին փոխանցել միջազգային փորձ, եվրոպական շուկայում աշխատելու գիտելիքներ, BIM տեխնոլոգիաներին ծանոթացում և իրականացնել դրանց կիրառությունը նաև Հայաստանում։

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողների հետ ներդրումների և նորամուծությունների կառավարում առարկայից տեղի ունեցավ գործարար խաղ «ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողների պահանջմունքների բավարարման համար` ներդրումային նախագծի մշակում» թեմայով։

Աշխատանքի հեղինակն էր դասախոս Արուսյակ Մադոյանը, ում խոսքերով, խաղի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել թիմում աշխատելու ունակություն, հաղորդակցման հմտություն, սերմանել աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն, փոխօգնություն, նաև՝ տեսական գիտելիքների պրակտիկ կիրառություն։
Առանձնահատկությունն այն էր, որ բոլոր ուսանողներն ունեին համահավասար դեր` վերջնական արդյուք ստանալու մեջ, որն ընտրված էր իրենց խառնվածքը և նախասիրությունները հաշվի առնելով։

Ուսանողները, կատարելով հարցումներ, պարզել էին, որ Մասնաճյուղի ուսանողները կարիք ունեն արագ սննդի կետի, որից կարող են գնել թարմ և համեղ սնունդ։ Երկու թիմերն էլ նույն պահանջմունքի բավարարման համար ներկայացրել էին 2 միանգամայն տարբեր նախագծեր։ Առաջին թիմը ներկայացրել էր համալսարանի ներսի ճաշարանը շահագործելու նախագիծ, որը` բացի սննդի կետ լինելուց, նաև ուսանողներին առաջարկում է զանազան խաղեր, ինտերակտիվ ժամանց և օնլայն պատվերի հնարավորություն։
Երկրորդ թիմը առաջարկում էր շարժական արագ սննդի կետ, որը առանձնանում էր նմանատիպ նախագծերից սպասարկման մոտեցմամբ և ուտեստների նորարարական տեսականիով: Հիմնական առանձնահատկությունն այն էր, որ հերթերից խուսափելու համար սննդի կետը բաժանված էր 2 մասի, մեկը՝ ըմպելիքներ և քաղցրավենիք, մյուսը՝ տաք սնունդ։

Ամփոփելով կատարված աշխատանքը՝ ելույթ ունեցան ՀՃԱ իսկական անդամ, տ․գ․թ․ դոցենտ տնօրեն Արմեն Խառատյանը, տնտ․գ․թ․ դոցենտ ամբիոնի վարիչ Լուսինե Աղաբաբյանը, դասախոս Կալիպսե Մնացականյանը և Ասյա Հովհաննիսյանը, ովքեր նշեցին, որ նման թիմային աշխատանքները շատ կարևոր են մասնագիտական գիտեիքների խորացման համար, խոսեցին թեմայի արդիականության և ժամանակից պահանջներին համապատասխանության մասին։