Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Այսօր ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը ճանապարհեց ինժեներական, տեխնոլոգիական, տնտեսագիտական մասնագիտացումներով թվով մոտ 100 առկա և հեռակա համակարգում սովորող բակալավրի, մագիստրատուրայի շրջանավարտներին: Տոնական օրը սկսվեց ՀՀ և Պոլիտեխնիկի օրհներգներով, ողջույնի և բարեմաղթանքների խոսքերով։

Շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, ով իր խոսքում նշեց, որ Պոլիտեխնիկը եղել է և կմնա մեր երկրի տեխնոլոգիական առաջատարը, որը միտված է հզորացնելու մեր երկիրը, իսկ հզորանալու լավագույն միջոցը կրթությունն է։ Պարոն Խառատյանը մաղթեց շրջանավարտներին, որ համալսարանում ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները և ձևավորած հմտությունները հաջողությամբ կիրառեն իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում և իրենց մեծ ներդրումն ունենան մեր երկրի զարգացման գործում։

Շրջանավարտներին շնորհավորեցին նաև Ուսումնամեթոդական աշխատանքների և միջազգայնացման գծով փոխտնօրեն Աշոտ Գյուրջինյանը, Արտաքին կապերի համակարգող Տաթևիկ Մարգարյանը և Ուսանողական խորհրդի նախագահ Վարդան Շերմազանյանը։

Պարոն Խառատյանը հավաստագրեր հանձնեց «Պոլիտեխնիկ. ստեղծարար միտք, հմուտ ձեռքեր» խմբակի սաներին, ովքեր հաջողությամբ ավարտել էին «Գրաֆիկ դիզայն»-ի դասընթացը։  Խմբակի շրջանակներում կազմակերպված առաջին դասընթացը «Գրաֆիկ դիզայն»-ի դասընթացն էր, որը վարում էր մեր լավագույն շրջանավարտներից մեկը՝ Էդիտա Հովհաննիսյանը։ Դասընթացի վերջում ուսանողները և ավագ դպրոցի աշակերտները լավագույնս ներկայացրել էին իրենց ավարտական աշխատանքները։

«Պոլիտեխնիկ. ստեղծարար միտք, հմուտ ձեռքեր» խմբակի շրջանակներում դասընթացները կրելու են շարունակական բնույթ և լինելու են տարատեսակ։

            Դիպլոմները հանձնելիս պարոն Խառատյանը և պարոն Գյուրջինյանը շրջանավարտներին շնորհավորում էին և հորդորում՝ բարձր պահել պոլիտեխնիկցիների վեհ անունն ու արժանիքները։

  • Փաստաթղթերի առաջին փուլի ընդունելությունը տեղի կունենա հունիսի 5-ից (աշխատանքային օրեր), 20-ը ներառյալ, ժամը 09։00-17։00
  • Փաստաթղթերի երկրորդ փուլի ընդունելությունը տեղի կունենա օգոստոսի 19-ից (աշխատանքային օրեր) 29-ը ներառյալ, ժամը 09:00-17:00:

Դիմորդը դիմում-հայտի հետ ներկայացնում է՝

 • բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց ներդիրների բնօրինակի պատճեն,

     • երաշխավորագիր,

     • 4 հատ լուսանկար (3×4սմ),

     • անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն),

     • փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (բնօրինակ և (1-4, 16-19 էջերի պատճեն)),

     • սահմանված կարգով հաստատված տպագրված գիտական աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում),

     • փաuտաթղթերն ընդունելու, մշակելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ528 
031101.00.7Տնտեսագիտություն315
031101.03.7Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն315516000Տնտեսագիտություն, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) (ներառյալ Կապանի մասնաճյուղ)
073201.00.7Շինարարական ճարտարագիտություն213  
073201.01.7Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիանների նախագծում213516000Շինարարական ճարտարագիտություն, Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն (ներառյալ Կապանի մասնաճյուղ)

ՀՀ  Լոռու մարզի  ռազմավարական  պլանով նախատեսված ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ ձեռնարկությունում  ենթակառուցվածքների զարգացմանը միտված արտադրության  կազմակերպման բիզնես ծրագրի մշակման նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և կազմակերպության համագործակցությունը, ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ-ն դիմել է Մասնաճյուղին՝ խնդիրների լուծումները գտնելու ակնկալիքով: Այդ նպատակով Մասնաճյուղում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ:

Խմբում ընդգրկվել  են մասնաճյուղի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողներ Մերի Օհանյանը, Էդգար Ասատրյանը, Սերգեյ Անանյանը, դոցենտներ Միքայել Նաջարյանը և Լուսինե Աղաբաբյանը:

 Խմբի առջև խնդիր է  դրվել` կա­տա­րել  շուկայի  ուսումնասի­րու­թյուն, կազ­­­մել  բիզ­նես պլան, մշակել  ներ­դրու­մա­յին  ռազմ­ա­վա­րություն:

 Նախա­­տեսվել է կազմել բիզ­նես փա­թեթ և այն տրա­մադրել ձեռ­նար­կու­թյանը` ոլոր­տում որո­շա­կի գոր­ծա­­ռույթների իրա­կա­նաց­ման հա­­մար:

Թիմն ուսում­նասիրել է ձեռ­­նար­­կու­թյան ներդրումային ռազ­մա­վա­­րու­թյան զարգացման և հնա­րա­վոր ներ­դրում­ների որոն­ման խնդիր­ները: Թիմի անդամները եղել են ձեռնարկությունում, տեղում ծանոթացել կազմակերպության խնդիրներին:

Թիմի կատարած աշխա­­տանք­ների արդյունքները ուսանողները ներկայացրել են Մոսկվայի Պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան գիտաժողովում, այն ընդունվել է հրատարակման համալսարանի գիտական ամսագրում:

Թիմում ընդգրկված  յուրաքանչյուր ուսանող ունեցել է կոնկրետ առաջադրանք։ Վերջիններս կատարել են իրենց հանձնարարված առանձին խնդիրների ուսումնասիրություններ, տվել են համապատսխան լուծումներ:

Կատարված աշխատանքները և արդյունքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ ուսանողների թիմային աշխատանքն ունի էական առավելություններ:

Համագործակցությունը տնտեսվարողների հետ կկրի շարունակական բնույթ, որպեսզի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ճարտարագիտական միտքը ներդրվի արտադրության զարգացման համար։

Մայիսի 2-ից 10-ը ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում անց է կացվելու ուսանողական տարեկան գիտաժողով, որը նվիրված է Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 65-ամյակին:

Մայիսի 2-ին մեկնարկեց ավանդույթ դարձած ուսանողական տարեկան գիտաժողովը։ Հոբելյանական պլենար նիստին ողջույնի խոսքով հանդես եկան Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, Ուսանողական խորհրդի նախագահ Վարդան Շերմազանյանը։ Պարոն Խառատյանն իր խոսքում նշեց, որ Մասնաճյուղի հիմնադրումը կենսական կարևորություն է ունեցել Լոռու մարզի տնտեսական զարգացման հարցում: Պոլիտեխնիկը այն հիմնական սնուցող զարկերակն է, որը տարածաշրջանին ապահովում է ժամանակակից ինժեներական կրթությամբ: Ինչպես նաև հավելեց, որ լիարժեք բարձրագույն կրթություն ստանալու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլև ուսանողի կողմից իրագործվող գիտահետազոտական աշխատանքներ: Պարոն Խառատյանը կարևորում է նաև անգլերեն լեզվի իմացությունը, որն ինժեներին ավելի լայն հնարավորություններ է ընձեռում, այս առումով պլենար նիստում ընդգրկված էր անգլերեն լեզվով ելույթ, որն, ի դեպ, մեր ուսանողը լավագույնս ներկայացրեց։

Գիտաժողովի առաջին լիագումար նիստին ներկայացվեց 3 ելույթ.

  • Բաբայան Մարտուն․ “Graphic design”-ի գաղափարը և իրականացումը։
  • Երվանդ Հարությունյան․ “Artifical intelligence: Progress or regress?”․
  • Կարապետյան Հովհաննես․ «Չինաստանի տնտեսության ֆենոմենը. որքանո՞վ է ընդօրինակելի նրա փորձը ՀՀ-ի համար»։

Յուրաքանչյուր ելույթից հետո հնչում էին տարատեսակ հարցեր և ուսանողների և դասախոսների միջև տեղի էր ունենում քննարկումներ՝ վերոնշյալ թեմաների շուրջ։

Հետաքրքիր թեմաներ են սպասվում նաև տարբեր ամբիոնների առանձին սեկցիաներում:

Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը կարևորում է նման գիտաժողովների անցկացումը և´ բակալավրիատի, և´ մագիստրատուրայի ուսանողների համար, քանի որ դրանք օգնում են հետագայում գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարել, նպաստում են, որ բուհի շրջանավարտները դառնան ստեղծագործող ճարտարագետներ:

Լավագույն աշխատանքները հետագայում կներկայացվեն տպագրության:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում հյուրընկալեցինք մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ Նաիրա Էվոյանին, ով անցկացրեց երկօրյա դասընթաց  փափուկ հմտությունների (Soft Skills) վերաբերյալ։

Ուսանողներին և ավագ դպրոցի ավարտական դասարանների աշակերտներին ներկայացվեց, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում փափուկ հմտությունները, աշխատակազմի որոնման ուղիները, ընտրության ուղիները, հարցազրույցի տեսակները, ուսուցումը և մոտիվացիան:

Ներկայացվեց նաև՝ ինչպես կազմել գրագետ ինքնակենսագրական, ինչպես ճիշտ ներկայանալ գործատուին կամ դիմել որևէ ծրագրի, ինչպես որոշակի հետաքրքրություն առաջացնել գործատուի մոտ, ինչպես գրել ճիշտ ուղեկցող նամակ, որպեսզի մեր դրդապատճառները լինեն համոզիչ միջազգային, փոխանակման ծրագրերում մրցունակ լինելու համար:

Խոսվեց ուղեկցող նամակ գրելու օրինաչափություններից, կառուցվածքից և բովանդակությունից: Այս դասընթացի նպատակն է ուսանողներին արդյունավետ դարձնել կրթության և աշխատանքի ոլորտում, զարգացնել կարիերայում և կյանքում այդքան անհրաժեշտ ճկուն հմտությունները և գրանցել նոր հաջողություններ այդ ոլորտներում։ Դասընթացը կխթանի ուսանողների մոտ զարգացնել նաև վերլուծական և կառուցողական մտածողությունը, որոշումներ կայացնելու և բարդ իրավիճակներում ելք գտնելու կարողությունը, ավելի արդյունավետ կառավարել սեփական ժամանակը և շատ այլ հմտություններ։

Վերջում տեղի ունեցավ մտքերի ակտիվ փոխանակում:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում մարտի 21-ին կազմակերպվել էր օլիպիադա մաթեմատիկա առարկայից՝ նվիրված մասնաճյուղի հիմնադրման 65-ամյակին։ Մաթեմատիկայի օլիպիադային մասնակցեցին Վանաձոր քաղաքի հիմնական դպրոցների 9-րդ դասարանների 45 աշակերտ։

Օլիմպիադան նրանց հնարավորություն տվեց ներկայացնելու իրենց մաթեմատիկական մտածողությունն ու տրամաբանությունը։ Արդյունքներն ամփոփելուց հետո լավագույն
աշակերտները կպարգևատրվեն։ Իսկ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցում ուսումը շարունակել ցանկացողներին ընդունելության ժամանակ կտրվի նախապատվություն։

Փետրվարի 15֊ին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում մասնաճյուղի վաղեմի գործընկեր, Zealous (նախկին՝ Instigate Mobile) ընկերության ծրագրերի ղեկավար Նելսոն Մամուլյանի, ուսանողների և ավագ դպրոցի աշակերտների միջև։

Ինտերակտիվ քննարկման ընթացքում վերլուծվեցին ՏՏ ոլորտում առկա մասնագիտական ուղղությունները և կարծիքներ փոխանակվեցին ուսանողների մասնագիտական հետաքրքրություններից։

Ներկայացվեց ընկերության ու բուհի համագործակցության նախապատմությունը, այդ թվում նաև, 12 տարի առաջ բուհում Instigate Mobile֊ի համահիմնադիրների կողմից առաջին դասընթացների մասին, որի արդյունքում բուհի ուսանողներից ընկերությունը ձեռք բերեց իր առաջին աշխատակիցներին, ովքեր այսօր Zealous֊ի մենեջերներն ու առաջատար մասնագետներն են։ Ակտիվ քննարկում եղավ հատկապես ընկերության՝ Վանաձորում իրականացվող կրթական ծրագրի՝ գերազանցության կենտրոնի մասին։

Ներկայացվեցին ծրագրի նպատակները, ակնկալիքները, առանձնահատկությունները, մուտքային նախապայմաններն ու ժամկետները։ Անդրադարձ եղավ նաև այդ ամենի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքների ու կարողությունների ներդրման հնարավորություններին, մասնավորապես, թե ինչպես կարող են համայնքն ու տարածաշրջանը, ինչպես նաև ընկերությունը, բուհն ու այլ հավանական գործընկերներ շահել դրանից։ Հանդիպման վերջում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց շարունակել երկխոսությունը, ուսանողները ցանկություն հայտնեցին այցելել նաև ընկերության գրասենյակ։

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում մեկնարկել է խոսակցական անգլերենի անվճար դասընթաց՝ ամերիկացի լեզվակիրների հետ: Դասընթացը վարում են ամերիկացի կամավորներ Դեյվիդը և Սինդին։

Ինչպես գիտենք, կրթության մեջ լեզուների իմացությունն առանձնակի կարևորություն ունի, օտար լեզվի իմացությունն աշխարհին հաղորդ լինելու հնարավորություն և միջոց է, որը մեր առջև բացում է լայն հնարավորություններ:

Ուստի, այս դասընթացի նպատակն է բարելավել ուսանողների անգլերենի իմացության մակարդակը, խթանել ուսանողների մասնակցությանը փոխանակման, միջազգային տարբեր ծրագրերին։

Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը բազմիցս նշում է. «Պոլիտեխնիկցիներն առանձնանում են տեխնիկական գիտելիքներով և նորաստեղծային հատկանիշներով, ուստի կարևորում ենք զարգացնել նաև լեզվական հմտությունները: Ճարտարագետների լեզվական հմտություններն էլ ավելի են խթանում վերջիններիս մասնագիտական զարգացմանը, նպաստում են ուսանողների մասնակցությանը փոխանակման տարբեր ծրագրերին և մրցունակ կարիերայի ձևավորմանը»:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը փորձում է անել լավագույնը՝ ի նպաստ ուսանողների։

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղն ամեն տարի հյուրընկալում է «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչներին։ Այցի նպատակը ուսանողներին իրազեկելն է «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագրի առաքելության, դիմելու կարգի և ծրագրի առավելությունների մասին։  

Սկզբում տեղի ունեցավ հանդիպում Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանի հետ, ով կարևորեց Մասնաճյուղի և «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» հիմնադրամի համագործակցությունը և դրա շարունակությունը և նշեց, որ վերջինս կատարում է հայրենանվեր աշխատանք։

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» հիմնադրամի նպատակն է, որ յուրաքանչյուր երեխա՝ անկախ իր սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակից, ունենա հնարավորություն՝ բացահայտելու իր ողջ ներուժը գերազանց կրթության միջոցով։ Այս նպատակով, իր թիմում ընդգրում է տարբեր մասնագիտությունների լավագույն ուսանողներին՝ հանուն Հայաստանի բոլոր երեխաների կրթական հնարավորությունների ընդլայնման։

Տարիների համագործակցության փորձը ցույց է տվել, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներն աչքի են ընկել իրենց ինժեներական և ստեղծագործ հմտություններով և մտածողությամբ: Նշենք, որ մեր շրջանավարտները բացի դասավանդվող առարկաներից՝ ունակ են ղեկավարել նաև ռոբոտաշինական, ձեռնարկատիրական և այլ խմբակներ:

 «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագիրը հավաքագրում և վերապատրաստում է համալսարանների շրջանավարտներին որպես ուսուցիչ-առաջնորդներ, այնուհետև երկու տարով գործուղում՝ Հայաստանի մարզային դպրոցներ։ «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագիրն ունի մի գերնպատակ՝ հավասար կրթական հնարավորությունների ստեղծում բոլոր երեխաների համար։

            Հուսով ենք, որ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն իրենց որոշակի ներդրումը կունենան այս ծրագրում՝ կիրառելով իրենց համալսարանական գիտելիքները:

Սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղն իր տանիքի ներքո հավաքել էր Վանաձոր քաղաքի տարբեր ավագ դպրոցների 11 և 12-րդ դասարանի աշակերտներին։ Ներկա էին նաև մեր ավագ դպրոցի աշակերտները։ Հանդիպման նպատակը ծանոթացումն էր մասնագիտությունների հետ և ավագ դպրոցի աշակերտների կողմնորոշումը դեպի Պոլիտեխնիկ։

Մասնագիտական կողմնորոշումն իրականցվեց ըստ մեր 5 մասնագիտությունների, այն է՝ «Տնտեսագիտություն», «Շինարարություն», «Համակարգչային ճարտարագիտություն», «Ծրագրային ճարտարագիտություն»  և «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում»։ Այս առումով ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հյուրընկալել էր համապատասխան գործընկեր կազմակերպությունների տնօրեններ և ներկայացուցիչներ՝ լավագույնս ներկայացնելու իրենց ընկերությունը, պահանջվող գիտելիքները և հմտությունները, ինչպես նաև՝ գործատուի կողմից ընդգծելու ինժեներական կրթության կարևորությունը։

Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը շնորհակալություն հայտնեց ընկերության տնօրեններին և ներկայացուցիչներին՝ կարևորելով սերտ համագործակցությունը և միջոցառմանը ներկա գտնվելը։ Նշեց, որ նմանօրինակ միջոցառումներն իրականացվում են իշահ մեր վաղվա ուսանողի, որպեսզի նա ունենա բավականաչափ տեղեկություն՝ իր գիտելիքներն ու ներուժը ճիշտ տեղում օգտագործելու համար։

Մեր գործընկեր «Թաֆբիլթ Արմենիա» ընկերության տնօրեն Պատվական Հախինյանը ներկայացրեց իր ընկերությունը և նշեց, որ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում ամենապահանջված մասնագիտությունը ինժեների մասնագիտությունն է, մասնավորապես իր ղեկավարած ընկերությունում ունեն մեխանիկ ինժեներների կարիք։

Հյուրընկալել էինք նաև ճարտարապետաշինարարական «Արխիդաչ և Արդեսկ» ընկերությունների Վանաձորի մասնաճյուղի ղեկավար Անի Ասատրյանին և մեր շրջանավարտ, ներկայիս դասախոս Յուրի Հարությունյանին, ովքեր հանգամանալից ներկայացրին ընկերությունը և իրենց կատարած նախագծերը։ Վերջիններս նշեցին, որ իրենց ընկերությունում գերակշռող մասը կազմում են Պոլիտեխնիկի ուսանողներն ու շրջանավարտները։

Հյուրընկալել էինք նաև «Զելըս» ընկերության աշխատակիցներ՝ ավագ ծրագրավորողներ  Նանե Համբարձումյանին և Արաքսյա Համբարյանին։ Նրանք մեր լավագույն շրջանավարտներից են։ Նանեն մոտիվացրեց աշակերտներին զինվել գիտելիքներով և լինել մրցունակ, ներկայացրեց, թե ինչ հմտություններ են անհրաժեշտ ՏՏ ոլորտում աշխատելու համար։

Մեզ մոտ առաջին անգամ հյուրընկալել էինք Ստեփանավանում կառուցվող հայ-չեխական թեթև ինքնաթիռների արտադրության գործարանի տնօրեն Կամո Ղարաջյանին։ Նա նշեց, որ հեռանկարային շատ ծրագրեր ունեն մեր «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» մասնագիտության ուսանողների հետ, որն իր մեջ ներառում է մասնագիտական պրակտիկաներ Չեխիայում և աշխատանքի մեծ հնարավորություններ ավիացիոն ընկերությունում։

Հյուրերին ողջունեց «Հումանիտար առարկաների և տնտեսագիտություն» ամբիոնի վարիչ Լուսինե Աղաբաբյանը, ներկայացնելով նաև «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունը։

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի տնօրեն Լուսինե Սարգսյանն իր ելույթում հորդորեց աշակերտներին ուշադրություն դարձնել իրենց գիտելիքների շարունակաբար վերազինման վրա, լինել մրցունակ և վստահաբար ասաց, որ այդ գործընկեր կազմակերպություններում գերակշիռ մաս են կազմելու մեր դպրոցի աշակերտները՝ ըստ իրենց ստացած ինժեներական կրթության։

Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, ամփոփելով միջոցառումը, կարևորեց նաև աշակերտների կողմից օտար լեզվի իմացությունը, որպեսզի նրանք կարողանան հաջողությամբ մասնակցել տարբեր փոխանակման ծրագրերի։

Հանդիպման վերջում համագործակցության համաձայնագիր կնքվեց ԿԳՄՍՆ Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 17 ավագ դպրոցի հետ։

Հուսով ենք, որ ավագ դպրոցի աշակերտները տեղեկատվական հանդիպման ընթացքում կկարողանան մասնագիտորեն ճիշտ կողմնորոշվել: