Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Արդեն 5-րդ տարին է, Մասնաճյուղն ակտիվ մասնակցություն է ունենում TEMPUS միջազգային ծրագրի տարբեր նախագծերում: Մասնաճյուղը բարեհաջող ավարտել է DIUSAS ծրագրի իրականացումը, ավարտին է մոտենում PICQA ծրագիրը:

1. DIUSAS (Development and Integration of University Self-Assessment Systems – Համալսարանի ինքնագնահատման համակարգերի զարգացում և ինտեգրում)

Picture1

Համակարգող՝ Կոբլենց-Լանդաուի համալսարան (Գերմանիա)

Ծրագրի տևողությունը: 2 տարի (2010-2012 թթ.)

 

2. PICQA (Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education – Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համադրելիության և միջազգայնացման աջակցություն)

Picture2

Համակարգող՝ Գերմանիայի Բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի որակի ապահովման կենտրոն (ASIIN)

Ծրագրի տևողությունը` 3,5 տարի (2010-2014 թթ.)

 

3. ARARAT (Armenian Coordinatioan agency “University-Employer” – Արարատ-Հայկական կոորդինացիոն գործակալություն “Համալսարան-գործատու”)

logo

Համակարգող` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  համալսարան (Հայաստան)

Ծրագրի տևողությունը: 3 տարի (2012-2015 թթ.)

 

4. INARM (INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATION

FRAMEWORKS– Ինֆորմատիկա և կառավարում. Բոլոնիայի ոճի որակավորումների շրջանակ)

Picture3

Համակարգող՝ Մարի Կյուրի-Սկլադովսկայա համալսարան (Լեհաստան)

Ծրագրի տևողությունը: 2 տարի (2012-2014 թթ.)

 

Մասնաճյուղը ՀԱՊՀ կազմում ընդգրկված է նաև «Էրազմուս-Մունդուս» ծրագրի Tempo, Backis և Active ծրագրերին: