Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2024թ․ – 31.03.2024թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2023թ․ – 31.12.2023թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ

01.01.2023թ․ – 31.12.2023թ․

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2023թ․ – 30.09.2023թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2023թ․ – 31.03.2023թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2022թ․ – 31.12.2022թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ

01.01.2022թ․ – 31.12.2022թ․

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2022թ․ – 30.06.2022թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2022թ․ – 31.03.2022թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

01.01.2021թ․ – 31.12.2021թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 01.01.2021թ․ – 30.09.2021թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 01.01.2021թ․ – 30.06.2021թ․

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 01.01.2021թ․ – 31.03.2021թ․

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 01.01.2020թ․ – 30.09.2020թ․

Հաշվետվություն

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի

2018-2019 ուստարվա հաստիքացուցակ

Հաստիքացուցակ

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2018

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի նախահաշիվ

Նախահաշիվ 2018

ՀԱՊՀ հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի 2017թ. տարեկան հաշվետվություն

Հաշվետվություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի հաստիքացուցակ և նախահաշիվ

Հաշվետվություն՝ 2016 թվականին ստացած եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2017 թ. առաջին եռամսյակի ստացած եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ

Հաշվետվություն 2017 թ. առաջին եռամսյակի ստացած եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ