Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

IMG_8251Մայիսի 12-14-ը հոբելյանական ուսանողական տարեկան գիտաժողով տեղի ունեցավ ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում, որը նվիրված էր մասնաճյուղի հիմնադրման հիսունհինգամյակին: Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը: Շնորհավորելով մասնակիցներին՝ նա ընդգծեց այն կարևորագույն դերը, որ ունեցել է ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղը ոչ միայն մեր քաղաքի, մարզի, այլև Հայաստանի հյուսիսային շրջանների զարգացման գործում: Այն հանգամանքը, որ խորհրդային շրջանում մեր քաղաքն ունեցել է հզոր և զարգացած արդյունաբերություն և որ կայացել է որպես արդյունաբերական քաղաք, իր անուրանալի դերն են ունեցել մասնաճյուղի շրջանավարտները: Նա նշեց նաև, որ այսօր էլ մեծ առաքելություն է դրված մասնաճյուղի առջև, քանզի տարածաշրջանին անհրաժեշտ են բարձրորակ մասնագետներ երբեմնի հզոր արդյունաբերական պոտենցիալը վերականգնելու նպատակով: Այդ առումով որոշակի դեր կարող է խաղալ նաև մասնաճյուղի երկու մասնաշենքերում տեխնոկենտրոնի ստեղծումը: Կարևորելով նմանատիպ գիտաժողովների անցկացումը՝ տնօրենը շեշտեց, որ բուհը ոչ միայն ուսումնառության օջախ է, այլև այնպիսի մի վայր, որտեղ ուսանողները պիտի զբաղվեն գիտահետազոտական աշխատանքով, նոր գաղափարներ երկնեն ու ներդնեն: Նա կարևորեց նման գիտաժողովների անցկացումը և´ բակալավրիատի, և´ մագիստրատուրայի ուսանողների համար, քանի որ դրանք կօգնեն հետագայում ուսումն ասպիրանտուրայում շարունակելիս, կնպաստեն, որ բուհի շրջանավարտները երկրի համար դառնան լավ ճարտարագետներ: «Մեր դասախոսների մեծ մասն անցել է այդ ճանապարհով, եղել է ուսանողական գիտական կոնֆերանսի լավագույն մասնակիցներ, և ես գտնում եմ, որ այդ փորձը շարունակական կլինի», – ասաց Արմեն Խառատյանը:

ՈւԳՀԱ պատասխանատու Հենրիկ Պողոսյանն էլ մասնակիցներին մաղթեց ստեղծագործական բեղմնավոր աշխատանք և ցանկություն հայտնեց, որ նրանց գիտական աշխատանքները կրեն շարունակական բնույթ, այսինքն՝ ցածր կուրսերում ընտրած իրենց թեմաները հետագայում զարգացնեն բարձր կուրսերում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում: Միաժամանակ գտնում է, որ լավ կլինի, որ բարձր կուրսերի ուսանողներն իրենց աշխատանքները կատարելիս ներգրավեն ցածր կուրսերի ուսանողներին, քանի որ այդ հանգամանքը վերջիններիս համար կարող է ծառայել որպես յուրօրինակ պրակտիկա:

Գիտաժողովում գործում էր ինը սեկցիա, ընդհանուր առմամբ՝ եղան քառասունվեց զեկուցումներ: Մայիսի 14-ին գիտաժողովի աշխատանքներին ներկա գտնվեցին ՀՊՃՀ-ի ռեկտոր Հ.Թոքմաջյանը, պրոռեկտոր Ս.Աղբալյանը, աշխատակազմի ղեկավար Լ.Դաշտոյանը: Իրենց գոհունակությունը հայտնելով` նրանք ընդգծեցին մասնաճյուղի ուսանողների գիտական մեծ պոտենցիալը, նրանց մաղթեցին նորանոր հաջողություններ ուսումնառության և գիտության բնագավառում:

Լավագույններ ճանաչվեցին Անահիտ Վահանյանի, Էդվարդ Շահինյանի, Սամվել Կիրակոսյանի, Ալեն Հակոբյանի, Արծվի Կարայանի, Լևոն Միրզոյանի, Դավիթ Խառատյանի, Գոհար Դարբինյանի, Արփինե Ամիրխանյանի, Անուշ Հակոբյանի, Աստղիկ Սարոյանի, Զարմուհի Դարչինյանի, Վահե Մելքոնյանի զեկուցումները:

IMG_8266                                      IMG_8274 (1)

Անահիտ Վահանյանի «Տրանսֆորմեր հասկացության կիրառումը շրջազգեստի մոդելավորման մեջ» զեկուցման մեջ հեղինակը տրանսֆորմեր հասկացությունն օգտագործել է շրջազգեստի մոդելավորման մեջ՝ ստեղծելով երեկոյան շրջազգեստ-տրանսֆորմերի երեք մոդելներ: Ձևափոխությունները կատարվել են նախագծման մեջ բարդ գոտի համարվող ուսագոտում:

Դավիթ Խառատյանն իր «Ռիսկերի հեջավորումը ածանցյալ գործիքների միջոցով» հոդվածում անդրադարձել է հեջավորման ռազմավարություններին և կատարել դրանց վերաբերյալ վերլուծություններ:

Աննա Եղոյանը «Արտադրանքի որակի կառավարման խնդիրները մեքենաշինական ձեռնարկությունում» հոդվածում արտադրանքի տեխնիկական որակի վրա տեխնոլոգիական գործընթացի պարամետրերի ազդեցությունը գնահատելու համար ուսումնասիրել է Վանաձորի «Ավտոգեն-Մ» գործարանում արտադրվող «Մայակ-2-01» ВАГ 2016.00.00 գազակտրիչի տեխնիկական որակը՝ հետազոտման առարկա ընտրելով գազակտրիչի ВАГ 2016.03.01-01 իլ կառուցվածքային տարրը:

Էդ. Շահինյանը «Երիտասարդության ներգրավումը բիզնեսի մեջ» զեկուցման մեջ անդրադարձել է ՀՀ-ում ներկայումս առկա ամենացավոտ հարցերից մեկին՝ երիտասարդության կողմից բիզնեսի կազմակերպմանը, որը, անշուշտ, զգալիորեն կնվազեցնի երիտասարդության արտագաղթը:
Լավագույն աշխատանքները ներկայացվեցին խրախուսման: Միաժամանակ որոշվեց լրամշակումից հետո դրանք ներկայացնել ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովին:

Ամփոփելով գիտաժողովի արդյունքները՝ կարող ենք արձանագրել, որ այն քանիցս ապացուցեց նշված գործիքի անհրաժեշտությունը համալսարանական միջավայրում, այն, թե ինչպես պիտի ուսանողները կարողանան ինքնուրույն գործունեություն ծավալել հարափոփոխ միջավայրում, ունենան չափելի և փոխանցելի հմտություններ, ուսումնառության ընթացքում կարողանան իրականացնել գիտական հետազոտություններ և դրանց արդյունքները դարձնեն կիրառելի:

 

IMG_0371Մայիսի 8-ին ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղն իր հարկի տակ էր հավաքել Վանաձորի տարբեր դպրոցների 9-12-րդ դասարանների 44 աշակերտի, ովքեր իրենց ուժերը չափեցին “Մաթեմատիկա” առարկայի իմացությունից: Դպրոցականների օլիմպիադան կազմակերպվել էր ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 55-ամյակի կապակցությամբ:

Մասնակիցներին ողջունեց Մասնաճյուղի ավագ դպրոցի տնօրեն Արմեն Սիրադեղյանը՝ հակիրճ ակնարկով անդրադառնալով բուհի պատմությանը՝ հիմնադրման օրվանից առայսօր: Նա մասնավորապես նշեց, որ նախկին պոլիտեխնիկը, այսօր արդեն Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, անգնահատելի դերակատարում է ունեցել ոչ միայն մարզկենտրոնի արդյունաբերության զարգացման, այլև Հայաստանի հյուսիսային տարածաշրջանի համար պրոֆեսիոնալ ճարտարագիտական կադրեր պատրաստելու գործում: Այսօր ևս թե՛ դպրոցում, թե՛ բուհում ստեղծված են հնարավոր պայմանները՝ բուհի լավագույն ավանդույթները պահպանելու և զարգացնելու համար:

Ա.Սիրադեղյանը կարևորեց ազնիվ մրցակցությունը, որովհետև օլիմպիադան գիտելիքների յուրատեսակ ստուգում է տարեվերջյան քննություններից առաջ, ինչպես նաև սեփական գիտելիքներն օբյեկտիվորեն գնահատելու հնարավորություն:IMG_0430

Մրցանակային տեղերը սահմանվել էին երկու տարիքային խմբերի համար՝ 9-10-րդ և 11-12-րդ  դասարանների համար: Առաջին խմբում 1-ին և 3-րդ մրցանակային տեղերը մնացին թափուր՝ սահմանված միավորների շեմը չհաղթահարելու պատճառով: Երկրորդ կարգի  դիպլոմների արժանացան Ռաֆայել Դարբինյանը (թիվ 23 հիմնական դպրոց), Վազգեն Զոհրանյանը (թիվ 5 ավագ դպրոց), Նաիրա Մնացականյանը (թիվ 11 ավագ դպրոց): Եվս երեք աշակերտներ ստացան խրախուսական պատվոգրեր՝ Արթուր Գրիգորյան, Լարիսա Ղուկասյան, Նարեկ Հովհաննիսյան (բոլորը՝ թիվ 11 ավագ դպրոցից):

11-12-րդ դասարանների խմբում հաղթող ճանաչվեցին Արմեն Աբովյանը, Գևորգ Մնացականյանը (երկուսն էլ՝ թիվ 11 ավագ դպրոցից), Վաչագան Հովհաննիսյանը, Լուսինե Աղվանյանը (երկուսնէլ՝ ՀՊՃՀ ՎՄ ավագ դպրոցից): Երկրորդ կարգի դիպլոմի արժանացան Մարիամ Մարտիրոսյանը, Աշխեն Ամիրխանյանը (երկուսնէլ՝ թիվ 11 ավագ դպրոցից), Հասմիկ Կիրակոսյանը (ՀՊՃՀ ՎՄ ավագ դպրոց): Երրորդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Վոլոդյա Իսմաիլյանը (ՀՊՃՀ ՎՄ ավագ դպրոց): Այս խմբում ևս երկու աշակերտներ արժանացան խրախուսական պատվոգրերի՝ Վահրամ Վանյան, Էդգար Ստեփանյան (երկուսնէլ՝ ՀՊՃՀ ՎՄ ավագ դպրոցից):

Մայիսի 6-ին ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն այցելեցին Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաներ: Լաբորատորիաները հիմնականում նախատեսված են ՀՊՃՀ և նրա բոլոր մասնաճյուղերի ուսանողների լաբորատոր և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար:

SAM_9817 Մասնաճյուղի ուսանողները նախ շրջեցին նորաստեղծ լաբորատորիաներով, ծանոթացան սարքավորումներին: Նրանք տպավորված էին տվյալների հավաքագրման-չափումների գիտահետազոտական, ճշգրիտ փորձարկումների, գերբարձր հաճախությունների, ռոբոտաշինության, միկրոկարգավորիչների, կապի համակարգերի, հեռահաղորդակցման, չափագիտության, էներգետիկայի, էլեկտրական մեքենաների, ուժային էլեկտրոնիկայի, էլեկտրատեխնիկայի, նյութերի դիմադրության ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաներով:

Այնուհետև ուսանողները երեք ժամ շարունակ տարբեր տիպի լաբորատոր աշխատանքներ կատարեցին էլեկտրատեխնիկայի, նյութերի դիմադրության և ռոբոտատեխնիկայի լաբորատորիաներում: Նյութերի դիմադրության լաբորատորիայում նորագույն սարքավորման միջոցով նրանք կատարեցին ոլորման փորձ՝ Լ. Հարությունյանի ղեկավարությամբ: Իսկ ռոբոտաշինության լաբորատորիայում նախ ստացան ընդհանուր տեղեկություններ ռոբոտների, տվիչների վերաբերյալ, այնուհետև աշխատեցին ռոբոտների հետ, փորձ կատարեցին SMART Vision System համակարգի հետ: Դասը վարում էր Ա. Հովհաննիսյանը: Մեխանիկա-մեքենագիտության լաբորատորիայում փորձ կատարեցին PXI սարքավորման վրա, որտեղ ակնառու տեսան շարժիչի աշխատանքը՝ կախված արագությունից և տարբեր պայմաններից:

Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներին ոգևորեցին նաև իրենց հասակակիցների աշխատանքները` շրջված ճոճանակը, SMART ջերմոցը, մագնիսական լևիտացիոն սարքը, ճանապարհային երթևեկության լուսացույցերի ավտոմատ ղեկավարման համակարգը, Դելտա ռոբոտը, լուսային խորանարդը և այլն:

Նման այցելությունները պետք է կրեն շարունակական բնույթ, որի արդյունքում մասնաճյուղի յուրաքանչյուր ուսանող հնարավորություն կունենա իր լաբորատոր և գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացնել նորագույն սարքավորումներով և տեխնիկայով հագեցած ՀՊՃՀ ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաներում:

Շուտով նմանատիպ լաբորատորիաներ, ավելի փոքր ծավալներով, կստեղծվեն ՀՊՃՀ-ի մասնաճյուղերում, բացի այդ` հեռակառավարման սկզբունքով էլեկտրոնային կապ կապահովվի մայր համալսարանի հետ, ինչը հնարավորություն կընձեռի կազմակերպել տեսակոնֆերանսներ ՀՊՃՀ-ի մասնաճյուղերի և կենտրոնական կրթահամալիրի միջև:DSC00446

Ապրիլի 14-ին ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում ”Orange Armenia”-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Ֆրանսիս Ժելիբտերի հետ: Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը: Նա նշեց, որ “Orange Armenia”-ի հետ համագործակցությունն արդեն երեք տարվա պատմություն ունի: 2011թ. կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր, որի համաձայն` գրասենյակի կողմից մասնաճյուղում ստեղծվել է Օրանժի հատուկ անկյուն, որն ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում անսահմանափակ կերպով անվճար օգտվելու համացանցից: Օրանժը բուհում անցկացրել է սեմինարներ, բացի այդ՝ ուսանողներն ուսումնական պրակտիկան անցկացնում են Օրանժի գրասենյակներում՝ ստանալով որոշակի աշխատավարձ, որը նրանց հնարավորություն է տալիս հետագայում աշխատանքի անցնելու ընկերությունում: Շնորհակալություն հայտնելով կատարված աշխատանքների համար՝ Ա.Խառատյանը համոզմունք հայտնեց, որ սույն համագործակցությունն էլ ավելի կնպաստի ուսանողների առաջադիմության և հետագա կարիերայի աճին:

 

Շարունակել ընթերցումը