Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ: Նրանց շարքում են նախկին ԽՍՀՄ, ՀՀ ԳԽ, ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ, մարզային և քաղաքային համայնքների ղեկավարներ, գործարանների տնօրեններ, արտադրության կազմակերպիչներ, մեքենաշինության, շինարարության, ՏՏ և բանկային համակարգերի, տրանսպորտի, էներգետիկայի և այլ ոլորտների գլխավոր ճարտարագետներ, առաջատար մասնագետներ:

Մասնաճյուղը Լոռու տարածաշրջանի ճարտարագիտական կրթության և գիտության կենտրոնն է, որի առաքելությունն է կրթական և հետազոտական ծրագրերի միջոցով տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, տարածաշրջանային գերակա ուղղություններում արդյունաբերության վերականգնմանը, Լոռու մարզի արդյունաբերության զարգացման և աշխատաշուկայի կարիքներին համահունչ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և արդի այլ ճյուղերի, տարածաշրջանի ճարտարագիտական և հետազոտական ներուժի զարգացմանը նպաստելը: 1988թ. երկրաշարժի հետևանքով Մասնաճյուղի մասնաշենքերը խարխլվեցին. դրանցից 5-ի վերջնական հիմնանորոգումն ու բարեկարգումն ավարտվեց 2009թ., իսկ մնացած 3-ում կառուցվել է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը:

 

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողական

 համակազմ 2018-2019 ուստարի

(սեպտեմբերի 17-ի դրությամբ)

Բակալավր՝

Առկա-203+(31բ)= 234 ուսանող

Հեռակա- 258+(60բ)=318 ուսանող

Մագիստրատուրա  առկա 26+(1բ)=27 ուսանող

Հեռակա2+(0բ)=2 ուսանող

 

Ընդամենը՝ մասնաճյուղում

489+(92բ)= 581 ուսանող՝

առանց հեռակա 1 կուրսի

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի 2018-2019 ուս․տարվա 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույց

Ժամանակացույց