Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Ժամանակացույց

 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ 901Բ Ֆիզիկա Ք 21.08.2020թ. Թումանյան Մ I/մեծ/ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 20.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ I/մեծ/ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 25.08.2020թ. Ղազարյան Ս I/մեծ/ժ.1000
Ընդհ.էլեկտրատեխ. Ք 26.08.2020թ. Թումանյան Մ I/մեծ/ժ.1000
ՎՄՇ 905Բ Ֆիզիկա Ք 27.08.2020թ. Թումանյան Մ 3306 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 26.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ 3209 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 25.08.2020թ. Ղազարյան Ս I/մեծ/ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 28.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Տեսական մեխանիկա Ք 20.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3301 ժ.1000
ՎՓՃ

907Բ

Ֆիզիկա Ք 24.08.2020թ. Թումանյան Մ 3206 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 25.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ 3206 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ս 3206 ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 28.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Կիր.մեխանիկա Ք 21.08.2020թ. Խառատյան Ա 3206 ժ.1000
ՎԾՃ

908Բ

Ֆիզիկա Ք 24.08.2020թ. Թումանյան Մ          1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Մաթ.անալիզ Ք 25.08.2020թ Դալլաքյան Ռ           1-10

11-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Ինֆորմատիկա Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ս           1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Կիր.մեխանիկա Ք 21.08.2020թ. Խառատյան Ա         1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

ՎԱՔՇ 911Բ Ֆիզիկա Ք 27.08.2020թ Թումանյան Մ 3306 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 26.08.2020թ Դալլաքյան Ռ 3209 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 28.08.2020թ Ղազարյան Ս 3208 ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 21.08.2020թ Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Տեսական մեխանիկա Ք 20.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3301 ժ.1000

 

 

Ժամանակացույց

2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

 

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ801Բ Տնտեսագ. Ք 20.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ. 4308 ժ.1200
Միկրոտնտեսագ. Ք 21.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ1200
Ձեռնարկ.կառավարում Ք 26.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ1200
Արտադրական մենեջմետ Ք 25.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ.1200
ՎՄՇ

805Բ

Նյութագիտություն Ք 21.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն 3301 ժ.1200
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3301 ժ.1200
Նյութերի դիմադրություն Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1200
Մեխանիզ. և մեք.տես. Ք 24.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3310 ժ.1200
Մետաղ.կտրում Ք 28.08.2020թ. Սիմոնյան Մ 4203 ժ.1200
ՎՓՃ 807Բ Նյութագիտություն Ք 21.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն 3301 ժ.1200
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3301 ժ.1200
Տրանսպ.միջ.հիդրահաղ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ 3303 ժ.1200
Տրանսպորտ.համակարգ. Ք 27.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3303 ժ.1200
Բեռնմա-բեռնաթափ.միջոց. Ք 28.08.2020թ. Բալայան Վ 3303 ժ.1200
ՎԾՃ

808Բ

Էլեկտրառադիոնյութ. Ք 20.08.2020թ. Քալաշյան  Ա         1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

Չափագիտ.սերտեֆիկ. Ք 21.08.2020թ. Ղուկասյան է       1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

Ծրագր.հիմունք. Ք 24.08.2020թ. Մամյան Վ            1-10

11-15

33013 ժ.1200  

33014 ժ.1200  

Կառ.տեղ.համակարգեր Ք 25.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա     1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1000  

3209 ժ.1000  

Քոմփ.կազմակերպ. Ք 27.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա      1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

ՎԱՔՇ 811Բ Նյութագիտ. Ք 20.08.2020թ. Գյուրջինյան Ա 4208 ժ.1200  
Տեխ.չափ.և ստանդարտ. Ք 24.08.2020թ. Արզումանյան Աշխեն 4208 ժ.1200  
Նյութերի դիմադր. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1200  
Ճարտարագ.գեոդեզիա Ք 27.08.2020թ. Արզումանյան Ա 4208 ժ.1200  

 

 

Ժամանակացույց

 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ

701Բ

Տնտես.մաթեմ.մեթոդ. և մոդել. Ք 24.08.2020թ. Էքսուզյան Ս 4307 ժ.1200  
Մեքենաշ.արտադ.կազմակերպում Ք 26.08.2020թ. Մնացականյան Կ 4307 ժ.1200  
ՎՄՇ 705Բ Մետաղահատ հաստոցներ Ք 21.08.2020թ. Սարգսյան Մ 4308 ժ.1200  
Տեխնոլոգ.գործընթ.ավտոմ. Ք 24.08.2020թ. Թադևոսյան Հ 4308 ժ.1200  
Մեքենաշ.տեխնոլոգիա Ք 27.08.2020թ. Սարգսյան Մ 4308 ժ.1200  
Նախապատրաստվ.նախագծում Ք 28.08.2020թ. Շահինյան Է 4308 ժ.1200  
ՎՓՃ 707Բ Հաղորդկց.ուղիների կառ.շահ.հատկ. և նախագծ. հիմ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ 3308 ժ.1200  
Տրանսպ.համակարգ. և գործընթ.տես. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3308 ժ.1200  
Բեռնատար ավտոմոբ. փոխադրում. Ք 28.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3308 ժ.1200  
ՎԾՃ

708Բ

Բնապահպանություն Ք 21.08.2020թ. Ղազարյան Ս 1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Համակարգ.ծրագրավ. Ք 24.08.2020թ. Արզումանյան Ս  1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Տվյալ.բազան.նախ.տեխ. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ս    1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Ծրագր.տեխ. Ք 28.08.2020թ Մամյան Վ         1-7

8-14

3313ժ.1200  

3314ժ.1200  

ՎԱՔՇ 711Բ Շինարարական մեխանիկա Ք 20.08.2020. Բարսամյան Ո 4206 ժ.1200  
Շենքերի կառ.տեխնոլոգիա Ք 24.08.2020թ Գյուրջինյան Հ 4206 ժ.1200  
Մետաղական կոնստրուկ. Ք 26.08.2020թ Արզումանյան Ա 4206 ժ.1200  
Ե/Բ կոնստրուկ Ք 27.08.2020թ. Աթաբեկյան Ռ 4206 ժ.1200  

 

 

Ժամանակացույց

Մագիստրատուրայի 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՁՏ

901Մ

Գիտական օտար լեզու Ք 20.08.2020թ Հովհաննիսյան Հ 3315 ժ.1200
Ծրագրային համալիր MATLAB Ք 24.08.2020թ Մամիկոնյան Հ 3206 ժ.1200
Տեխ.համակարգ.ինքնակ.հիմ. Ք 26.08.2020թ Մնացականյան Կ 3206 ժ.1200
Ձեռ.կայ.և զարգ.ռազմավ. Ք 28.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ 3206 ժ.1200
ՎԱՔՇ 911Մ Գիտական օտար լեզու Ք 20.08.2020թ. Հովհաննիսյան Հ 3315 ժ.1200
Ծրագրային համալիր AutoCad Ք 24.08.2020թ. Ոսկանյան Շ 4203 ժ.1200
Կառույց.դինամիկա և կայուն. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4203 ժ.1200
Ընտրովի դասընթ.լցան.պատ.տեխ. Ք 27.08.2020թ. Գյուրջինյան  Ա 4203 ժ.1200

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում 95 (27 անվճար, 68 վճարովի) տեղի համար դիմել է 85 դիմորդ, որից ընդուվել է 60-ը:

27 անվճար տեղերից լրացվել են 26-ը, վճարովի 68 տեղերից` 34-ը:

Ըստ մասնագիտությունների ներկայացված է աղյուսակում:

 

հ/հ Մասնագիտությունը Հատկացված տեղերը արդյունքները Դիմորդների թիվ
անվճար Վճարովի անվճար վճարովի
1 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

1 20 1 17 20
2 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրային ճարտարագիտություն

10 18 10 12 32
3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

5 10 5 5 15
4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Փոխադրումների և ճա­նա­պարհային երթևեկու­թյան կազմակերպում և կառավարում

5 10 5 11
5 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

6 10 5 7
  Ընդամենը 27 68 26 34 85

 

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աշոտ Գյուրջինյան:

 

 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրության հայտա­րարման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298 -Ն որոշման Հավելվածի թիվ VI հոդվածի թիվ 21 կետի պահանջով պայմանավորված, ուսումնական գործընթացի դադարեցման, դրան նախորդած ժամանակահատվածում կորոնավի­րուսի տարածման կանխմանը միտված սույն թվականի մարտի 2-ից մինչև 6-ը և մարտի 13-ին ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի ընդհատման հանգամանքները, ինչպես նաև ՀԱՊՀ մի շարք ուսանողների կողմից վատառողջության հիմնավորմամբ 2019/20 ուստարվա ժամա­նակացույցով նախատեսված ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակահատվածի ոչ լիարժեք օգտագործման փաստը, ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի և ռեկտորատի ս.թ. մարտի 17-ի նիստի միջնորդությունները, նպատակն ունենալով ստեղծված արտակարգ իրավիճակում Համալսարանի ուսանողների համար ուսումնական գործընթացի իրականացման առավել նպաստավոր պայմաննների ապահովումը`

ՀԱՊՀ Գիտական խորհուրդը որոշում է.

  1. Ժամանակավորապես կասեցնել Համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների ակադեմիական ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված հեռացումների գործընթացը:
  2. Արտակարգ դրության ավարտից և Համալսարանում ուսումնական գործընթացի վերսկսումից հետո ակադեմիական պարտքեր ունեցող ՀԱՊՀ բոլոր ուսանողների համար սահմանել մեկշաբաթյա լրացուցիչ լուծարքային ժամանակաշրջան։
  3. Համալսարանի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված միջանկյալ քննություններն ընթացիկ կիսամյակի համար չեղարկել։ Ուսանողների գիտելիքների կիսամյակային գնահատումն իրականացնել բացառապես քննաշրջանային ամփոփիչ քննությունների կազմակերպմամբ՝ կիրառելով գումարային 100 միավորանոց ռեյթինգային սանդղակը։
  4. Ընթացիկ տարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի և ատենախոսական աշխատանքների ղեկավարման գործընթացը կազմակերպել առցանց՝ առավելագույնս կիրառելով էլեկտրոնային գործիքամիջոցները՝ պահպանելով վերոնշյալ ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետային պահանջները։

Հղում՝ ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի որոշում

Հաշվի առնելով կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով երկրում ստեղծված իրադրությունը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում ստեղծվում է առցանց ուսուցման համար նախատեսված դասախոսությունների ու գործնական աշխատանքների հարթակ: Այն հասանելի կլինի Պոլիտեխնիկի ավագ դպրոցի, քոլեջի, ինչպես նաև ուսանողության համար:

Ստեղծված աննախադեպ իրավիճակում կրթության կազմակերպման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ մարտի 13-ին, Պոլիտեխնիկի ղեկավարությունը քննարկել է առցանց ուսուցման հարթակի հրատապ և ամբողջ ծավալով ներդնելու ու շահագործելու հարցը։

Պոլիտեխնիկական համալսարանի կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը նույն պահից աշխատելով հատուկ ռեժմինով արդեն շաբաթվա ավարտին կապահովի հարթակի գործունեությունը։

Համալսարանում արդեն իսկ ստեղծվել է ուսուցման համակարգի համար նախատեսված դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների տեսանկարահանման միջավայրը։

Շաբաթվա ավարտին դասախոսությունները հասանելի կլինեն աշակերտներին և ուսանողությանը` www.polytech.am-ում ստեղծված առանձին համակարգում իրենց գաղտնաբառով:

Սիրելի ուսուցիչներ և աշակերտներ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ի հայտ եկած դրությունը և երկրում Արտակարգ դրության սահմանումը ԿԳՄՍ-ն նախաձեռնում և իրականացնում է մի շարք ծրագրեր, որոնք միտված են ուսումնական գործընթացի անընդհատությունն ապահովելուն: Նախարարի մամուլի ասուլիսից տեղեկացանք` հղումը ստորև… https://www.facebook.com/TERTam.arm/videos/2568376350087823/ , որ նախաձեռնվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնք կօգնեն մեր աշակերտներին զբաղվել իրենց կրթությամբ՝ մասնավորապես խրախուսվում է հեռավար ուսուցումը ցանկացած հնարավոր գործիքներով և միջոցներով: Նախարարության կողմից ներկայացվում են հետևյալ եղանակները նաև. ԿՏԱԿ-ի կայքում ստեղծված է heravar.armedu.am պորտալը, որտեղ հավաքված են հեռավար ուսուցման վերաբերյալ ինֆորմացիաներ, հաջորդ կարևոր տեղեկությունը՝ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում ժամը 8:30-9:30 և 11:30-12:40 կլինեն դասեր, դասախոսություններ, Ucom ընկերության հետ համագործակցության շրջանակներում կլինի հատուկ ալիք, որտեղ 24 ժամ շարունակ լինելու են համապատասխան դասընթացներ, ունենալու ենք նոր առանձին յութուբյան ալիք, որտեղ նորից կլինեն տարբեր նյութեր, դասեր և դասընթացներ, Ucom-ի բոլոր բաժանորդները կօգտվեն այդ ալիքի նյութերից անվճար:
Այս արտակարգ դրության պայմաններում հարկավոր է լրջորեն մոտենալ կրթության գործընթացի կազմակերպմանը, լինեն նախաձեռնող և անմիջական մասնակից: Ակնկալում ենք մեր ավագ դպրոցի աշակերտների ակտիվությունը և ինքնակրթությամբ զբաղվելու ցանկությունը:
Չենք մոռանում իհարկե պահպանել հիգիենայի կանոնները և մնալ տանը: Առողջություն բոլորին…
Հարգանքներով ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրինություն…

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում փետրվարի 19-ին տեղի ունեցավ «Բաց լաբորատոր-2020» գիտահանրամատչելի  ակցիան: Այն աշխարհում լայնածավալ ամենամեծ գիտական ​​ակցիան է,  որն անցկացվում է մի շարք երկրներում: Այն ուղղված է ռուսական և համաշխարհային գիտության հանրայնացմանը: Հայաստանում այն անցկացվում է երեք քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում՝ Գյումրու Ռուսաստանի կրթության և մշակույթի  կենտրոնի և «Լուսավորչական նախագծերի լաբորատորիա» ոչ առևտրային կազմակերպության աջակցությամբ:

Ակցիային մասնակցում էին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտներն ու ուսանողները, ինչպես նաև՝  մի շարք ավագ դպրոցների աշակերտներ և քոլեջների ուսանողներ:

Միջոցառման ավարտին բոլոր մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, իսկ առաջին երեք տեղերն զբաղեցնող մասնակիցներին որպես պարգև տրվեցին վկայագրեր և գրքեր: Նշենք, որ առաջին երեք տեղերը զբաղեցրին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտները:

Հատուկ շնորհակալագրով պարգևատրվեց ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն տ.գ.թ., դոցենտ Արմեն Խառատյանը՝ նմանատիպ բազում միջոցառումներին և ակցիային մեծապես աջակցելու համար:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հյուրընկալեց «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչներին, ովքեր ներկայացրին ծրագրի առաքելությունը, դիմելու կարգը և հետագա գործունեությունը։

Տարիների համագործակցության փորձը ցույց է տվել, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներն իսկապես առանձնացել են իրենց մասնագիտական որակներով, կարողություններով և ստեղծագործական ունակություններով: Նշենք, որ բացի դասավանդվող առարկաներից՝ ունակ են ղեկավարել նաև ռոբոտաշինական, ձեռնարկատիրական և այլ խմբակներ: 

Այս ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն կերտելու իրենց կարիերան, դառնալու կայացած մասնագետներ, փայլուն առաջնորդական հմտություններով ուսուցիչներ: «Դասավանդի՛ր Հայաստան» ծրագիրը հավաքագրում և վերապատրաստում է համալսարանների շրջանավարտներին որպես ուսուցիչներ, այնուհետև երկու տարով գործուղում Հայաստանի մարզային դպրոցներ, որտեղ կա նրանց մասնագիտությամբ ուսուցիչների կարիք։ Ծրագրի առանձնահատկությունն այն է՝ պարտադիր չէ, որ մասնակիցը մասնագիտությամբ լինի մանկավարժ, միայն հարկավոր է ունենալ դասավանդելու և Հայաստանի զարգացմանը նպաստելու ցանկություն:

Հուսով ենք, որ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն իրենց որոշակի ներդրումը կունենան այս ծրագրում՝ կիրառելով իրենց համալսարանական գիտելիքները:

Ռոտերդամ Հոգսքուլի Քաղաքաշինության բաժինը (Կիրառական Գիտությունների  Համալսարան) և ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը իրենց բակալավրիատի դասընթացների համար նախընտրում են ICN Group-ի անդամ ICN Solutions-ի և ArchiDutch-ի  3D CAD-ի, մոդելավորման և վիրտուալ շինարարության փորձագիտությունը:

ICN Solutions-ի և ArchiDutch-ի փորձագիտության ներդրումը համալսարաններում ապահովում է ուսանողների և դասախոսների համար դասընթացներ՝  նախատեսված  գերժամանակակից ծրագրերի ուսուցման և BIM տեխնոլոգիաների կիրառման համար: Այս նպատակով կազմվել է տասնմեկ տարբեր դասընթացների համընդհանուր ծրագիր, որն ընդգրկում է բակալավրիատի առաջին երեք տարիները:

ICN Solutions-ի քաղաքաշինության և ՏՏ ոլորտի փորձագետները դասընթացի ամբողջ չորս տարիների ընթացքում ուսանողներին և դասախոսներին կաջակցեն գործնական առաջադրանքների  այսպես կոչված BIM Hub-ի շրջանակներում ։

Ամեն տարի շուրջ 100 ուսանող ավարտում է Հոգսքուլ Ռոտերդամի քաղաքաշինության բաժինը: Քաղինժեներները նախագծում, կազմակերպում և կառուցում են հանրային և ենթակառուցվածքային խոշոր աշխատանքների հիմնական մասը: Ապագայում քաղաքաշինական աշխատանքների մեծ կարիք կլինի՝ կլիմայական փոփոխություններից կախված: Հոլանդական ընկերություններն ու ինժեներները առաջատար են այս ոլորտում, և այդ պատճառով միջազգային նախագծերում մեծանում է նրանց ներգրավվածութունը :

Գիտելիքների և հմտությունների ասպարեզում առաջատար դիրքը պահելու նպատակով՝ Հոգսքուլ Ռոտերդամի  ուսանողները և դասախոսները մշտապես զբաղվում են ինքնազարգացմամբ՝  շնորհիվ ICN Solutions-ի կողմից պարբերաբար կազմակերպած դասընթացների։ Արդյունքում նրանք հմտանում են Autodesk Revit, Infraworks, Civil 3D-ի, Navisworks  և այլ ծրագրերի  կիրառման մեջ: Սա նրանց հնարավորություն է տալիս նախագծել վիրտուալ, կառուցել և օպտիմալացնել շինարարական և ենթակառուցվածքային աշխատանքներ` փաստացի և՛ շինարարությունից առաջ,  և՛ շինարարության ընթացքում: Այս դասընթացի կարևորագույն մաս են կազմում Autodesk BIM 360-ի, վիրտուալ և լրացված իրականության, ամպահիմք համագործակցության և 3D վիզուալիզացիայի (պատկերացում) վրա հիմնված առավել նորարարական տեխնիկական լուծումների և BIM տեխնոլոգիաների տիրապետումը: Հոգսքուլ Ռոտերդամի և ICN Solutions-ի համատեղ ուժերով քաղաքաշինության բաժնի բակալավրիատը ապահովում է այս ոլորտում ուսանողների և դասախոսների կրթության ավելի բարձր մակարդակ: Նրանք հնարավորություն են տալիս ուսանողներին գերազանցել նույնիսկ իրենք իրենց այժմ և հետագայում՝ որպես կայացած մասնագետներ:

ICN Group-ի անդամ ArchiDutch ընկերությունը արդեն մեկ տարի է, ինչ իրականացնում է տիպային կրթական ծրագիր ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի       «Շինարարություն» մասնագիտության ոլորտում: Նախատեսվում է ծրագրային բարեփոխումներ նաև համալսարանի այլ հարակից ոլորտներում։ Դասընթացի նպատակն է հայ ուսանողներին փոխանցել միջազգային փորձ, եվրոպական շուկայում աշխատելու գիտելիքներ, BIM տեխնոլոգիաներին ծանոթացում և իրականացնել դրանց կիրառությունը նաև Հայաստանում։

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողների հետ ներդրումների և նորամուծությունների կառավարում առարկայից տեղի ունեցավ գործարար խաղ «ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողների պահանջմունքների բավարարման համար` ներդրումային նախագծի մշակում» թեմայով։

Աշխատանքի հեղինակն էր դասախոս Արուսյակ Մադոյանը, ում խոսքերով, խաղի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել թիմում աշխատելու ունակություն, հաղորդակցման հմտություն, սերմանել աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն, փոխօգնություն, նաև՝ տեսական գիտելիքների պրակտիկ կիրառություն։
Առանձնահատկությունն այն էր, որ բոլոր ուսանողներն ունեին համահավասար դեր` վերջնական արդյուք ստանալու մեջ, որն ընտրված էր իրենց խառնվածքը և նախասիրությունները հաշվի առնելով։

Ուսանողները, կատարելով հարցումներ, պարզել էին, որ Մասնաճյուղի ուսանողները կարիք ունեն արագ սննդի կետի, որից կարող են գնել թարմ և համեղ սնունդ։ Երկու թիմերն էլ նույն պահանջմունքի բավարարման համար ներկայացրել էին 2 միանգամայն տարբեր նախագծեր։ Առաջին թիմը ներկայացրել էր համալսարանի ներսի ճաշարանը շահագործելու նախագիծ, որը` բացի սննդի կետ լինելուց, նաև ուսանողներին առաջարկում է զանազան խաղեր, ինտերակտիվ ժամանց և օնլայն պատվերի հնարավորություն։
Երկրորդ թիմը առաջարկում էր շարժական արագ սննդի կետ, որը առանձնանում էր նմանատիպ նախագծերից սպասարկման մոտեցմամբ և ուտեստների նորարարական տեսականիով: Հիմնական առանձնահատկությունն այն էր, որ հերթերից խուսափելու համար սննդի կետը բաժանված էր 2 մասի, մեկը՝ ըմպելիքներ և քաղցրավենիք, մյուսը՝ տաք սնունդ։

Ամփոփելով կատարված աշխատանքը՝ ելույթ ունեցան ՀՃԱ իսկական անդամ, տ․գ․թ․ դոցենտ տնօրեն Արմեն Խառատյանը, տնտ․գ․թ․ դոցենտ ամբիոնի վարիչ Լուսինե Աղաբաբյանը, դասախոս Կալիպսե Մնացականյանը և Ասյա Հովհաննիսյանը, ովքեր նշեցին, որ նման թիմային աշխատանքները շատ կարևոր են մասնագիտական գիտեիքների խորացման համար, խոսեցին թեմայի արդիականության և ժամանակից պահանջներին համապատասխանության մասին։