Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

«Դաշինք՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի հանրային իրազեկման շրջանակներում պարբերաբար իրականացվել են բնապահպանական կրթության դասընթացներ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում։ Նշենք, որ ծրագրին ինտեգրված են նաև Մասնաճյուղի դասախոսներ և ամբիոնի վարիչներ։

Այս անգամ ծրագրի փորձագետ Արմեն Բոդոյանը Մասնաճյուղի ուսանողների հետ անցկացրեց Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման դասընթաց։

Վերջում տեղի ունեցավ մտքերի և հարց ու պատասխանի ակտիվ փոխանակում։