Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց ՊԵԿ-ում առկա աշխատատեղերի, անվճար կազմակերպվող դասընթացների և դիմելու ընթացակարգի մասին։

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը, կարևորելով բուհ-գործատու համագործակցությունը, առանցքային ուշադրություն է դարձնում նմանօրինակ հանդիպումների կազմակերպմանը, որը նպաստում է ուսանողների և շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցին։

ՀՀ ՊԵԿ Ուսումնական Կենտրոնի ներկայացուցիչները ուսանողների հետ ունեցան հարցուպատասխան, քննարկվեցին ոլորտային հարցեր և հետաքրքրվեցին դեկտեմբերին անվճար դասընթացներին մասնակցելու հնարավորության մասին։

Նշենք, որ 4-5 շաբաթ տևողությամբ դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի հավաստագիր, որը կգործի երեք տարի։

Ներկայացված հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկի գերակշիռ մասը Պոլիտեխնիկի մասնագիտություններն են։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155950

Հանդիպմանը հրավիրվել էին նաև Մասնաճյուղի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտները, ինչպես նաև, մասնագիտական կողմնորոշման և իրազեկման հանդիպումների ընթացքում բուհ-դպրոց համագործակցության շրջանակներում Վանաձոր քաղաքի ավագ դպրոցներից ավարտական դասարանի աշակերտներ։ Նպատակը՝ խթանել ինժեներական կրթության ոլորտում մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը։

 Հետագայում ակնկալում ենք ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջև սերտ համագործակցություն։