Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում մեկնարկել է խոսակցական անգլերենի անվճար դասընթաց՝ ամերիկացի լեզվակիրների հետ: Դասընթացը վարում են ամերիկացի կամավորներ Դեյվիդը և Սինդին։

Ինչպես գիտենք, կրթության մեջ լեզուների իմացությունն առանձնակի կարևորություն ունի, օտար լեզվի իմացությունն աշխարհին հաղորդ լինելու հնարավորություն և միջոց է, որը մեր առջև բացում է լայն հնարավորություններ:

Ուստի, այս դասընթացի նպատակն է բարելավել ուսանողների անգլերենի իմացության մակարդակը, խթանել ուսանողների մասնակցությանը փոխանակման, միջազգային տարբեր ծրագրերին։

Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը բազմիցս նշում է. «Պոլիտեխնիկցիներն առանձնանում են տեխնիկական գիտելիքներով և նորաստեղծային հատկանիշներով, ուստի կարևորում ենք զարգացնել նաև լեզվական հմտությունները: Ճարտարագետների լեզվական հմտություններն էլ ավելի են խթանում վերջիններիս մասնագիտական զարգացմանը, նպաստում են ուսանողների մասնակցությանը փոխանակման տարբեր ծրագրերին և մրցունակ կարիերայի ձևավորմանը»:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը փորձում է անել լավագույնը՝ ի նպաստ ուսանողների։