Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 
  • Փաստաթղթերի առաջին փուլի ընդունելությունը տեղի կունենա հունիսի 5-ից (աշխատանքային օրեր), 20-ը ներառյալ, ժամը 09։00-17։00
  • Փաստաթղթերի երկրորդ փուլի ընդունելությունը տեղի կունենա օգոստոսի 19-ից (աշխատանքային օրեր) 29-ը ներառյալ, ժամը 09:00-17:00:

Դիմորդը դիմում-հայտի հետ ներկայացնում է՝

 • բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց ներդիրների բնօրինակի պատճեն,

     • երաշխավորագիր,

     • 4 հատ լուսանկար (3×4սմ),

     • անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն),

     • փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (բնօրինակ և (1-4, 16-19 էջերի պատճեն)),

     • սահմանված կարգով հաստատված տպագրված գիտական աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում),

     • փաuտաթղթերն ընդունելու, մշակելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ528 
031101.00.7Տնտեսագիտություն315
031101.03.7Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն315516000Տնտեսագիտություն, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) (ներառյալ Կապանի մասնաճյուղ)
073201.00.7Շինարարական ճարտարագիտություն213  
073201.01.7Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիանների նախագծում213516000Շինարարական ճարտարագիտություն, Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն (ներառյալ Կապանի մասնաճյուղ)