Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի է ունեցել Մասնաճյուղի և արհեստակցական կազմակերպության միջև կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման արարողությունը, որին ներկա էին Մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, արհկոմի նախագահ Տաթևիկ Մարգարյանը, արհեստակցական կազմակերպության կոմիտեն, ստեղծված հանձնախումբը, ովքեր աշխատանքներ են տարել կոլեկտիվ պայմանագրի վերակնքման հետ կապված։
Պարոն Խառատյանը շնորհակալություն հայտնեց արհկոմի անդամներին, ստեղծված հանձնախմբին՝ կատարած աշխատանքների համար, արհկոմի նախագահ տիկին Մարգարյանը կարևորեց կոլեկտիվ պայմանագրի առկայությունը, նշելով, որ այն ընդգծում է աշխատակից–գործատու փոխհարաբերությունը։
Կոլեկտիվ պայմանագիրը կնքվել է 2 կողմերի միջև, ուժի մեջ է մտել կնքման պահից և գործելու է երեք տարի ժամկետով։