Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում տեղի ունեցավ համալսարանի 85-ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողով, որին մասնակցեցին նաև Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոս` Արուսյակ Մադոյանը և «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողուհի Արփինե Ղարաքեշիշյանը:

«Արդվին» ԲԲԸ-ի համար կատարվող աշխատանքը կրել է շարունական բնույթ: 2017թ. գիտաժողովին ներկայացվել է «Արդվին» ԲԲԸ–ի արտադրած սինքրոն էլեկտրոշարժիչների պահանջարկի հետազոտումը ՀՀ ջերմոցային տնտեսություններում» թեմայով զեկույցը, որտեղ ընկերությանն առաջարկվել էր ՀՀ-ում իրացման նոր շուկա: 2018թ. գիտաժողովին ներկայացվեց «Արևային կայանի ներդրումը որպես «Արդվին» ԲԲԸ-ի մարքեթինգային ծախսերի փոխհատուցում» թեմայով զեկույցը, որը ներդնելով՝ ընկերությունը ստանում է ոչ միայն մաքուր էներգիա, այլև փոխհատուցում է իր մարքեթինգային ծախսերը՝ ՀՀ շուկա մուտք գործելու համար: Վերջինս ընդունվել է ընկերության կողմից և այժմ միջոցառումներ են ձեռնարկվում առաջարկն իրականություն դարձնելու համար:

Թեման բավական արդիական է, քանի որ մեքենաշինական ձեռնարկությունների զարգացումը զգալի դեր ունի երկրի տնտեսության զարգացման գործում: