Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Հումանիտար առարկաների, ընդհանուր տնտեսագիտության և մարմնակրթության ամբիոնն ստեղծվել է 1995թ. սեպտեմբերին` ԵրՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղը ՀՊՃՀ-ի կրթահամալիրի վերածվելու հետևանքով կատարված կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում:

Այն ձևավորվել է նախկին երեք` հասարակական գիտությունների, ռուսաց և օտար լեզուների, և մարմնակրթության ամբիոնների բազայի վրա:

Ամբիոնի հիմքը հասարակական գիտությունների նախկին ամբիոնն է: Այն գոյություն ունի 1968 թվականից: Մինչև ամբիոնի ստեղծումը գործել է առարկայական հանձնաժողովի տեսքով` Հայկ Գևորգյանի ղեկավարությամբ: Տարբեր տարիներին ամբիոնը ղեկավարել են ի.գ.թ. Վլ. Այվազյանը, ավագ դասախոս Ալ. Ծատուրյանը, տ.գ.թ. Վլ. Պողոսյանը: 1974թ. ամբիոնի վարիչ է ընտրվել և մինչև 1984թ. ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Ալ. Ծատուրյանը:

Ամբիոնը ապահովել է ԽՄԿԿ պատմության, փիլիսոփայության, քաղաքատնտեսության, գիտական կոմունիզմի, իրավունքի, էթիկայի, գեղագիտության, աթեիզմի, հասարակագիտության դասավանդումը: 1975թ. սկսած ամբիոնը գիտական կոմունիզմ առարկայից անցկացրել է պետական քննություններ: Ամբիոնում աշխատել են 15-ից ավելի հաստիքային դասախոսներ, որոնցից շատերը պաշտպանել են թեկնածուական  ատենախոսություն և ստացել գիտական աստիճաններ: Նրանցից են Ալ. Ծատուրյանը, Հ. Հակոբյանը, Լ. Քառյանը, Կ. Ստեփանյանը, Վ. Բարսեղյանը, Շ. Ղազարյանը, Ե. Մկրտչյանը, Հ. Հովհաննսիյանը և ուրիշներ: Տարբեր տարիների ամբիոնում աշխատել են փ.գ.թ., դոցենտ Լավրենտի Ջիլավյանը, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մելս Սանթոյանը, իր.գ.թ., դոցենտ Վլադիմիր Այվազյանը: Վերջին երկուսը հետագայում դարձել են Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի պրոֆեսորներ:

1984թ. ամբիոնը բաժանվել է երկու ինքնուրույն ամբիոնների` ՍՄԿԿ պատմության և քաղաքատնտեսության (վարիչ` դոց. Ալ. Ծատուրյան) և փիլիսոփայության և գիտական կոմունիզմի (վարիչ` դոց. Լ. Ջիլավյան): 1986թ. ամբիոնը դարձյալ վերամիավորվեց: Վարիչի պարտականություները մեկ տարով կատարել է տ.գ.թ., դոցենտ Պարգև Սիրունյանը:

1987թ. ամբիոնի վարիչ է ընտրվել փ.գ.թ., դոցենտ Հենրիկ Հակոբյանը:

Ամբիոնի աշխատակիցները դասախոսական աշխատանքի հետ մեկտեղ զբաղվել են գիտահետազոտական աշխատանքներով, հանրապետական և միութենական ամսագրերում հրատարակել բազմաթիվ գիտական և մեթոդական հոդվածեր: Նրանցից Հ. Հակոբյանը, Է. Ղազարյանը բազմիցս մասնակցել են գիտա-տեխնիկական կոնֆերանսների Մոսկվա, Կիև, Մինսկ, Լվով քաղաքներում:

Ամբիոնը կատարել է նաև տնտպայմանագրային աշխատանքներ Կիրովականի և Գուգարքի ու շրջակա բնակավայրերի արդյունաբերական ձեռնարկություններում` անցկացնելով սոցիոլոգիական հետազոտություններ` սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի վերաբերյալ: Այդ աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև ուսանողները:

Ամբիոնի կազմի մեջ է մտնում նաև ռուսաց և օտար լեզուների նախկին ամբիոնը, որը մինչ այդ գործել է որպես սեկցիա: Այն ստեղծվել է 1969թ.: 1972թ. ամբիոնի վարիչ է ընտրվել բ.գ.թ., դոցենտ Լյուսյա Նարմիրյանը: Երկար տարիներ ամբիոնում աշխատել են Նելլի Բելյաևան, Ելենա Մարտիրոսյանը, Ռիմա Ամիրբեկյանը, Ջեմմա Մովսիսյանը, Լիդա Մկրտչյանը, Ռոզա Սարգսյանը: Մինչև ամբիոնի լուծարումը վարիչներ են աշխատել բ.գ.թ., դոցենտ Հովիկ Այվազյանը, ավ. դասախոս Համլետ Քոսոյանը: 1980-81թթ. ուստարվանից ամբիոնում գործել է լինգոֆոնային կաբինետ: Հետագա տարիներին ամբիոնը համալրվել է այլ դասախոսներով` Ամալյա Մարկոսյան, Գոհար Չուխուրյան, Լյուդմիլա Հակոբջանյան, Գուլնարա Վարտանովա, Հասմիկ Հովհաննիսյան, Անահիտ Վարդումյան և այլն:   Ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են երկու տասնյակից ավելի հոդվածներ, թեզիսներ, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ:

Ամբիոնի կազմի մեջ է մտնում նաև մարմնակրթության  նախկին ամբիոնը, որը   ստեղծվել է 1973թ.: Վարիչ է ընտրվել մ.գ.թ., դոցենտ Վիուլեն Թաթյանը:

1989թ. օգոստոսից որպես ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, իսկ 1990թ. սեպտեմբերից` որպես ամբիոնի վարիչ աշխատել է ավագ դասախոս Վ. Եղշատյանը:

Ամբիոնի առաջին դասախոսներ են եղել Հ. Մարտիրոսյանը, Ա. Ամիրխանյանը, Ռ. Լոռյանը, Ս. Ղարաբեկյանը, Ա. Կիրակոսյանը, Ռ. Սարգսյանը, Վ. Հարությունյանը, Յու. Հարությունովը: Մարմնակրթության արդյունավետ դասավանդմանը մեծ չափով նպաստեց կրթօջախի սպորտային համալիրը` փակ լողավազանով և բազմաթիվ խաղասենյակներով:

2013թ.-ին ամբիոնի վարիչ ընտրվեց տնտ. գ. թ., դոցենտ Լուսինե Աղաբաբյանը: Ամբիոնը մտնում է բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի կազմի մեջ: Ներկայումս ամբիոնում աշխատում են դոցենտներ Լուսինե Աղաբաբյանը, Լիա Քառյանը, թեկնածուներ Հասմիկ Հովհաննիսյանը, Արմենուհի Ղազարյանը, Լուսինե Աշուղյանը, դասախոսներ Գուլնարա Վարտանովան, Տաթև Մարգարյանը, Լյուդմիլա Մխիթարյանը, Անահիտ Գևորգյանը, Էմիլյա Մարտիրոսյանը, Վահե Սահակյանը, Համլետ Մարտիրոսյանը:  Դասավանդվում են  հայ ժողովրդի պատմություն, փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, քաղաքագիտություն, իրավագիտություն, անգլերեն լեզու, ռուսաց լեզու, հայոց լեզու, մարմնակրթություն, ընդհանուր տնտեսագիտություն, տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն և ընդհանուր բնագավառի տնտեսագիտական առարկաներ: