Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Այսօր ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում հյուրընկալեցինք մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ Նաիրա Էվոյանին: Ուսանողներին և ավագ դպրոցի ավարտական դասարանների աշակերտներին ներկայացվեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, ինչպես նաև՝ ՄՌԿ աշխատակցի գործառույթները, աշխատակազմի որոնման ուղիները, ընտրության ուղիները, հարցազրույցի տեսակները, ուսուցումը և մոտիվացիան:

Ներկայացվեց նաև՝ ինչպես կազմել գրագետ ինքնակենսագրական, ինչպես ճիշտ ներկայանալ գործատուին և որոշակի հետաքրքրություն առաջացնել գործատուի մոտ: Խոսվեց ուղեկցող նամակ գրելու օրինաչափություններից, կառուցվածքից և բովանդակությունից: Մեր խոսնակն անդրադարձավ նաև էլեկտրոնային նամակ գրելու օրինակելի ձևաչափին:

Հանդիպման նպատակն ուսանողներին և աշակերտներին գործատուին պատշաճ ներկայանալուն նախապատրաստելն էր: Զեկույցն ավարտեցինք Կոկո Շանելի հայտնի ցիտումով. «Դուք երբեք չեք ունենա առաջին տպավորություն թողնելու երկրորդ հնարավորությունը»:

Վերջում տեղի ունեցավ մտքերի և հարցերի ակտիվ փոխանակում:

  ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հյուրընկալեց «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչներին, ովքեր ներկայացրին «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրի առաքելությունը, դիմելու կարգը և հետագա գործունեությունը։

Տարիների համագործակցության փորձը ցույց է տվել, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներն իսկապես առանձնացել են իրենց մասնագիտական որակներով, կարողություններով և ստեղծագործական ունակություններով: Նշենք, որ բացի դասավանդվող առարկաներից՝ ունակ են ղեկավարել նաև ռոբոտաշինական, ձեռնարկատիրական և այլ խմբակներ:

Այս ծրագրի ծրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն կերտելու իրենց կարիերան, դառնալու կայացած մասնագետներ, փայլուն առաջնորդական հմտություններով ուսուցիչներ: «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագիրը հավաքագրում և վերապատրաստում է համալսարանների շրջանավարտներին որպես ուսուցիչներ, այնուհետև երկու տարով գործուղում Հայաստանի մարզային դպրոցներ, որտեղ կա նրանց մասնագիտությամբ ուսուցիչների կարիք։ Ծրագրի առանձնահատկությունն այն է՝ պարտադիր չէ, որ մասնակիցը մասնագիտությամբ լինի մանկավարժ, միայն հարկավոր է ունենալ դասավանդելու և Հայաստանի զարգացմանը նպաստելու ցանկություն, մյուս խնդիրները, ինչպիսիք են վերապատրաստումը, տեղավորումը մարզային դպրոցներում, վարձատրությունը լուծում է ծրագիրը: «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագիրը «Կրթություն բոլորի համար» միջազգային ցանցի մասն է կազմում, բոլորն ունեն մեկ միասնական նպատակ՝ հավասար կրթական հնարավորությունների ստեղծում բոլոր երեխաների համար։

  Հուսով ենք, որ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն իրենց որոշակի ներդրումը կունենան այս ծրագրում՝ կիրառելով իրենց համալսարանական գիտելիքները:

2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՀԱՊՀ-ում տեղի ունեցավ համալսարանի 85- ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողովը, որին զեկուցումով մասնակցեցին նաև Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները:

Գիտաժողովին ներկայացվեց «Լոռու մարզում ագրոտեխնոպարկի ստեղծման անհրաժեշտությունը և տնտեսական հիմնավորումը» թեմայով զեկույց (հեղ. տ.գ.թ., դոցենտ Միքայել Նաջարյան, Նելսոն Մամուլյան, մագ. Անժելա Հովհաննիսյան, բակ. Աստղիկ Առաքելյան), որտեղ դիտարկվում է Լոռու մարզում Ագրոտեխնոպարկի ստեղ­ծման անհրաժեշտությունը՝ որպես մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի զար­գաց­ման խթան: Բերված են առաջարկվող Ագրոտեխնոպարկի կառուցվածքի առան­ձին բաղադրիչները և դրանց ստեղծման տնտեսական հիմնավորումը: Նշված են կան­խա­տեսվող փոփոխությունները:

Աշխատանքը կարևորվում է նաև նրանով, որ հետազոտական գործու­նե­ու­թյունն իրականացրել են մասնաճյուղի ուսանողները, որոնք ընգրկված են մասնաճյուղում վաղուց արդեն ավանդույթ դարձած թիմային աշխատանքներում: Հետազոտական աշ­խատանքի արդյունքները ներկայացված է Վանաձորի Առևտրաարդյու­նա­բե­րա­կան պալատին և ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ-ին, որպես ներդրումային ծրագիր:

Ներկայացված նյութը երաշխավորվել է տպագրության ՀԱՊՀ «Լրաբեր» ամեն­ամյա Գիտական հոդվածների ժողովածույում:

Կատարված աշխատանքների մի հատված ուսանողները ներառելու են իրենց ավարտական աշխատանքներում:

Աշխատանքը հաջորդիվ կներկայացվի Վանաձորում 2019թ. փետրվարին նախա­տեսված ներդրումային ֆորումին:

 

Աշխատանքային խմբի ղեկավար, տ.գ.թ.,

դոցենտ Միքայել Նաջարյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում տեղի ունեցավ համալսարանի 85-ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողով, որին մասնակցեցին նաև Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոս` Արուսյակ Մադոյանը և «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողուհի Արփինե Ղարաքեշիշյանը:

«Արդվին» ԲԲԸ-ի համար կատարվող աշխատանքը կրել է շարունական բնույթ: 2017թ. գիտաժողովին ներկայացվել է «Արդվին» ԲԲԸ–ի արտադրած սինքրոն էլեկտրոշարժիչների պահանջարկի հետազոտումը ՀՀ ջերմոցային տնտեսություններում» թեմայով զեկույցը, որտեղ ընկերությանն առաջարկվել էր ՀՀ-ում իրացման նոր շուկա: 2018թ. գիտաժողովին ներկայացվեց «Արևային կայանի ներդրումը որպես «Արդվին» ԲԲԸ-ի մարքեթինգային ծախսերի փոխհատուցում» թեմայով զեկույցը, որը ներդնելով՝ ընկերությունը ստանում է ոչ միայն մաքուր էներգիա, այլև փոխհատուցում է իր մարքեթինգային ծախսերը՝ ՀՀ շուկա մուտք գործելու համար: Վերջինս ընդունվել է ընկերության կողմից և այժմ միջոցառումներ են ձեռնարկվում առաջարկն իրականություն դարձնելու համար:

Թեման բավական արդիական է, քանի որ մեքենաշինական ձեռնարկությունների զարգացումը զգալի դեր ունի երկրի տնտեսության զարգացման գործում:

Ավագ դպրոցների հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում՝ Դսեղի Հովհ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն այցելեցին ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ՝ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով: Աշակերտներին ուղեկցում էր ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի շրջանավարտ Արեն Երանոսյանը, ով «Դասավանդի´ր Հայաստան» կրթական ծրագրի շրջանակներում սույն դպրոցում դասավանդում է  հանրահաշիվ և երկրաչափություն:

Աշակերտները շրջեցին տեխնիկապես գերհագեցած լաբորատորիաներով, ծանոթացան սարքավորումներին, այցելեցին ռոբոտաշինության, հեռահաղորդակցման և սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաներ: Մինչ լաբորատոր փորձեր կատարելը, արտաքին կապերի համակարգող Տաթևիկ Մարգարյանը աշակերտներին ներկայացրեց Պոլիտեխնիկը՝ իր հնարավորություններով և հեռանկարներով հանդերձ, նշեց նաև ինժեներական կրթության կարևորության մասին: Ֆիզիկայի լաբորատորիայի վարիչ, դասախոս Մարինե Մանուկյանը նորագույն սարքավորումների վրա կատարեց լաբորատոր փորձեր. մեխանիկական տատանումների ուսումնասիրության լաբորատոր հարթակի վրա փորձերի կատարման ժամանակ աշակերտները գործնականորեն կիրառեցին և ամրապնդեցին իրենց տեսական գիտելիքները մաթեմատիկական, ֆիզիկական ճոճանակների տատանումների մասին: Ռոբոտաշինության լսարանում խմբակի վարիչ Արաքսյա Բալյանը աշակերտներին ծանոթացրեց ռոբոտաշինության խմբակի աշխատանքներին, աշակերտների պատրաստած ռոբոտներին:

Ավագ դպրոցի աշակերտները տեղեկատվական հանդիպման ընթացքում կարողացան ընդլայնել գիտելիքները ինժեներական ոլորտում, կողմնորոշվեցին, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել իրենց ներուժը տվյալ ոլորտում:

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղում  «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» բաժնի երրորդ կուրսի ուսանողների հետ «Ներդրումների և նորամուծությունների կառավարում» առարկայից տեղի ունեցավ գործարար խաղ՝ «Քարի մշակման արտադրամասի ընդլայնման համար նոր հաստոցների ձեռքներման տեխնիկոտնտեսական հիմնավորումը» թեմայով։ Միջոցառումը կազմակերպել էր դասախոս Արևիկ Մադոյանը, ով նշեց, որ խաղի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել թիմում աշխատելու ունակություններ, սերմանել աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն, ինչպես նաև՝ տեսական գիտելիքների պրակտիկ կիրառություն։

Աշխատանքը կազմված էր մի քանի մասից։ Ակզբում  ներկայացվեցին արտադրամասի պատմությունը և առանձնահատկությունները։ Աշխատանքի կատարման համար ստեղծվել էին աշխատանքային խմբեր, որոնք զբաղվել էին կոնկրետ խնդրի ուսումնասիրությամբ և լուծումով։ «Կոմերցիոն» բաժինն զբաղվում էր անհրաժեշտ սարքավորումների պարամետրերի ուսումնասիրությամբ և հաստոցների ձեռքբերման ամենանպատակահարմար տարբերակի ընտրությամբ: Այն հիմնավորեց ներդրումների անհրաժեշտությունը: «Հաշվարկային» բաժինը, ուսումնասիրելով «Կոմերցիոն» բաժնի կողմից ներկայացված հաստոցների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ վարկային միջոցների հայթհայթման ուղիները՝ հիմնավորեց նվազագույն ներդրումներով առավելագույն արդյունք ստանալու տարբերակը, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտ վարկային մրջոցների մարումները արտադրանքի ծավալների փոփոխման և նոր սարքավորումների ներդրման պարագայում՝ հաշվի առնելով մարդկային գործոններ մինիմալացումը։ «Մարքեթինգային» բաժինն առաջարկեց արտադրանքի իրացման նոր շուկաներ գրավելու տարբերակ, նաև տարբերակներ՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ընկերությունը ներկայանալի դարձնելու և ոլորտում շահեկան դիրք գրավելու համար։

Աշխատանքն ամփոփեցին  տնտ.գ․թ․, դոցենտ Լուսինե Աղաբաբյանը, դասախոս Կալիպսե Մնացականյանը և Էմիլյա Մովսիսյանը, ովքեր նշեցին, որ նման թիմային աշխատանքները շատ կարևոր են մասնագիտական գիտեիքների խորացման համար, նշեցին նաև թեմայի արդիականության և ժամանակից պահանջներին համապատասխանության մասին։

Կրթության, գիտության ոլորտում ներդրած ավանդի համար և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակի կապակցությամբ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի փոխտնօրեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Միշա Մամիկոնի Սիմոնյանը և ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Միքայել Թովմասի Նաջարյանը պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության պատվոգրով:

Ս.թ. նոյեմբերի 26-ին սկսվեց ՀԱՊՀ հոբելյանական տարեկան գիտաժողովը՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյա և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակի հոբելյաններին:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արմեն Գերասիմի Խառատյանը պարգևատրվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի բարձրագույն պարգևով՝ ոսկե հուշամեդալով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Արմեն Խառատյանի կյանքի ուղին անմնացորդ կապված է Պոլիտեխնիկի հետ: Ոսկե մեդալով ավարտելով դպրոցը, 1975թ ընդունվել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղ: Ինստիտուտում եղել է Լենինյան թոշակառու: Ավարտելով ԵրՊի ասպիրանտուրան, հաջողությամբ պաշտպանելով թեկնածուական ատենախոսությունը՝ կրկին վերադարձել է հարազատ կրթօջախ և անցել աշխատանքային կարիերայի բոլոր աստիճաններով՝ ասիստենտ, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ, դեպարտամենտի վարիչ, փոխտնօրեն, տնօրեն: Բոլոր պաշտոններում աշխատել է անմնացորդ նվիրումով՝ ի նպաստ Պոլիտեխնիկի:

Ուրախ ենք, որ այսօր ստեղծվել է կրթության, գիտության, նորաստեղծության մի գեղեցիկ միջավայր, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները՝ ուսանելու և ստեղծագործելու համար:

Մասնաճյուղի հանրույթը, ուսանողությունն ու աշակերտությունը սրտանց շնորհավորում են սիրելի տնօրենին՝ ըստ արժանվույն պարգևատրման համար: Այս պարգևը Մասնաճյուղի տնօրենի երկարամյա և բեղմնավոր գործունեության գնահատանքն է:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը՝ դասախոսներ Արևիկ Մադոյանի և Տաթևիկ Մարգարյանի ուղեկցությամբ մասնակցություն ունեցան «Չբացահայտված Լոռին» ճանաչողական նախաձեռնությանը, որն իրականացվում է “Troya Kredo” նախագծի շրջանակներում: Նախագծի նպատակն է բացահայտել Լոռվա աշխարհի դեռևս չբացահայտված գողտրիկ անկյունները:

Պոլիտեխնիկցիներն այցելելեցին Ախթալայի 10-րդ դարում հիմնադրված պարսպապատ վանական համալիր: Քահանան ներկայացրեց եկեղեցու ողջ պատմությունը: Պարզվում է՝ միջնադարում վանքը հայտնի է եղել որպես Պղնձահանքի վանք: Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատերը նկարազարդված են հրաշալի պահպանված որմնանկարներով և Ախթալայի եկեղեցին ամբողջ Կովկասում ամենաշատ որմնանկարներ ունեցող եկեղեցին է:

Այցելեցինք «Արամյանցի դղյակ»՝ Թիֆլիսահայ մեծանուն գործարար, բարերար Միքայել Արամյանցի 117-ամյա տունը, որն Ախթալայի հպարտությունն է: Այն կառուցված է շվեյցարական ոճով: Ժամանակին այն ոչ միայն Արամյանցների համար է որպես հանգստյան տուն ծառայել, այլև դարձել է հայ մտավորականության հավաքատեղի: Ցարական Ռուսաստանի օրոք Արամյանցի տունը Լոռվա ձորում էլեկտրական լուսավորությամբ լուսավորվող միակ շինությունն էր, իսկ թենիսի խաղադաշտն առաջինն է եղել Հայաստանում: Խորհրդային տարիներին Արամյանցի տունը վերածվել է առողջարանային ու հանգստի կենտրոնի:

Այնուհետև այցելեցինք Ձորիգեղի կամուրջ, որը գտնվում է Թեղուտ գյուղից 3 կմ հյուսիս-արևելք և կառուցվել է 17-րդ դարում:

Արդյունքում բացահայտեցինք Լոռվա բնաշխարհի այնպիսի վայրեր, որտեղ քիչ են այցելում զբոսաշրջիկները և շատ չբացահայտված պատմություններ իմացանք:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենը, դասախոսները և ուսանողները մասնակցություն ունեցան Էրազմուս+ ծրագրի տեղեկատվական օրվան, որը տեղի ունեցավ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում:

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների համար հասանելի դրամաշնորհային հնարավորությունները։

Միջոցառմանը ներկա էին Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության փորձագետները, ինչպես նաև այլ համալսարանների ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց բուհերում կազմակերպում և իրականացնում են Էրազմուս+ շարժունության և կարողությունների զարգացման ծրագրեր։ Խոսվեց նաև ակադեմիական և երիտասարդական շարժունությունից, կարողությունների զարգացման ծրագրերից, Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագիր գրելու փորձից:

Էրազմուս+ տեղեկատվական օրերի նպատակն է խրախուսել փորձի փոխանակում Էրազմուս+ իրականացնող բուհերի և անհատների միջև, ողջունել ծրագրում դեռևս չընդգրկված բուհերին, ինչպես նաև հարթակ հանդիսանալ հարց ու պատասխանների համար։