Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Ամբիոնի առաքելությունն է կազմակերպել ուսուցում՝ ընդհանուր մասնագիտական և մասնագիտական առարկաների գծով “Թեթև արդյունաբերության և քիմիական տեխնոլոգիաներ” մասնագիտություններով, թողարկում է նշված մասնագիտություններով ճարտարագետ-բակալավրներ:

Ամբիոնն իրականացնում է կրթահամալիրի բոլոր մասնագտիությունների “Քիմիա” և “Բնապահպանություն” առարկաների դասավանդումը:

 

Թեթև արդյունաբերության և քիմիական տեխնոլոգիաների համատեղ ամբիոնը  ստեղծվել է 2011թ.: Ընդ որում “Քիմիական տեխնոլոգիաներ” ամբիոնը  հիմնադրվել է 1964թ, իսկ “Թեթև արդյունաբերությանը”` 1992թ.: Այս ամբիոնների ստեղծումը նպատակ է հետապնդել պատրաստել բարձր մակարակի կրթված մասնագետներ, /առկա և հեռակա ուսուցմամբ/  ինչպես  թեթև   արդյունաբերության,  այնպես   էլ   քիմիական  մասնագիտությունների բնագավառների համար: Վանաձորում կան և գործում են թեթև և քիմիական    արդյունաբեություների   բնագավառի    մի   շարք   առաջատար    ձեռնարկութուններ, որոնց   ղեկավարներն անմնացորդ     աջակցություն   են   ցուցաբերում հատկապես սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաների ստեղծման, գործնական պարապմունքների և պրակտիկաների անցկացման ուղղությամբ:  Ստեղծված  է թեթև արդյունաբերության գծով ամբիոնի մասնաճյուղ “Բազում” միավորումում: Այժմ ամբիոնն իր մասնաճյուղն ունի “Գլորիա” կարի ֆաբրիկայում: Ուսանողները լիարժեք օգտվում են ֆաբրիկայի և քիմիական գործարանի   լաբորատորիաներից,   գրադարանից, սարքավորումներից: Նրանց ղեկավարությունն աջակցում են նաև ուսումն ավարտելուց հետո, երիտասարդ մասնագետներին ապահովելով նրանց համապատասխան  աշխատանքով: Մյուս կողմից ամբիոնը պատրաստում է մասնագետներ  “Քիմիական տեխնոլոգիաներ” մասնագիտության ուղղությամբ: Այս նպատակով դեռևս 1968թ-ին ստեղծված է մասնագիտական սարքավորումներով հագեցած  մի շարք լաբորատորիաներ` ֆիզքիմիայի, օրգանական, անօրգանական     անալիտիկ    քիմիաների, քիմտեխնոլոգիայի գործընթացներ և ապաատներ, անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիայի լաբորատորիաներ:

Համատեղ   ամբիոնում    աշխատում   են   բարձրակարգ մասնագետներ, ինչպես թեթև արդյունաբերության,այնպես էլ քիմիական տեխնոլոգիաներ մասնագիությամբ:

 

Ձևավորված է աշխատունակ  կոլեկտիվ, որի անդամներն են Ա.Գալստյան /ամբիոնի վարիչ/, Հ.Ջուլհակյանը, դոցենտներ` Ս.Ղազարյանը, Վ.Նաջարյանը, Է.Մայիլյանը, օժանդակ անձնակազմով` Ջ.Գասպարյանը, Վ.Սարգսայնը, Ս.Հարությունյանը, Ս.Ալիխանյանը: Ք.Գ.Թ, դոցենտ Ս.Ա.Ղազարյանի կողմից գրվել և հրատարակվել է “էկոլոգիա” մենագրությունը, իսկ ամբիոնի աշխատողների կողմից հրատարկվել է շուրջ 800 գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթոդական ցուցումներ: Երկու մասնագիտությունների ուղղությամբ շրջանավարտներն աշխատում են քաղաքի, մարզի, հանրապետության  և արտերկրի ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով պատասխանատու պաշտոններ: “Քիմիական  տեխնոլոգիաներ”  մասնագիտությամբ     շրջանավարտներն    ակտիվ կերպով ընդգրկված են Վանաձորի “Քիմպրոմ” ՓԲԸ քիմիական գործարանի     վերագործարկման  աշխատանքներում:

Գործարանը պետք է թողարկի ազոտով և ծծմբով հարուստ պարարտանյութեր, որոնց    անհրաժեշտությունն   ունի   Հայաստանի   գյուղատնտեսությունը: Պայմանագային կարգով հեռակա ուսուցան քիմիական   տեխնոլոգիաներ   մասնագիտությամբ  ուսանողներն  աշխատում են Արամիսի “Սագամար” ՓԲԸ-ում, որտեղ զբաղված  են  հանքանյութը միկրոտարրերով    հարստացնելով:

Երկու   մասնագիտությունների ուղղությամբ բազմաթիվ շրջանավարտներ իրենց ուսումը շարունակել և շարունակում են ՀՊՃՀ /Պոլիտեխնիկ/ Երևանում և ՀՊՃՀ /Պոլիտեխնիկ/ Գյումրիի մասնաճյուղի մագիստրատուրաներում և   ասպիրանտուրաներում: Համատեղ ամբիոնը իրականացնում  է մասնաճյուղի  բոլոր մասնագիտությունների   “Քիմիա”   և  “Բնապահպանության հիմունքներ” առրակաների դասավանդումը, պատրաստում  է  նաև  հեռակա ուսուցման   “Քիմիական  տեխնոլոգիաներ” մասնագիտությամբ ճարտարագետ բակալավրեր Վանաձոր Քիմպրոմ ՓԲԸ-ում աշխատելու համար: Լինելով առաջնեկը մասնաճյուղի մասնագիտությունների մեջ, “Քիմիական տեխնոլոգիաներ” ամբիոնն իր բեղմնավոր   գործունեությամբ   պատրաստել  է  ոչ  միայն բարձրակարգ ճարտարագետ   քիմիկ   տեխնոլոգներ, այլ նաև  գիտնականներ, դոկտորներ,  գիտության   թեկնածուներ:

 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ներկայումս տարածաշրջանում թեթև և քիմիական   արդյունաբերության    աշխատող  ձեռնարկությունների  տեսակարար  կշիռը  բավականին բարձր է: Այդ  պատճառով  հեռանկարային   պլաններում  նախատեսվում  է  համալրում  մի   քանի  մասնագիտացումներով, որոնցից են “Հագուստի դիզայն”, “Տրիկոտաժային  տեխնոլոգիա”,  “Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա” մասնագիտացումները: