Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

1963թ. մասնաճյուղում կազմավորվել է առաջին ամբիոններից մեկը` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը, որի առաջին վարիչ, ֆ.մ.գ.թ. Սերժ Սարգսյանը ամբիոնը ղեկավարել է մինչև 1966թ., այնուհետև մինչև 1971թ. ամբիոնի վարիչն է եղել Ռուբեն Սահակյանը: 1971թ. անբիոնի ղեկավարությունը ստանձնում է տ.գ.թ., դոցենտ Ռազմիկ Սոլոմոնյանը: Այդ տարիներին ամբիոնում էին աշխատում ճանաչված դասախոսներ Ռոբերտ Սահակյանը, Խաչիկ Սահակյանը, Վլադիմիր Գազյանցը, Սիրակ Հովսեփյանը, Անուշավան Ղուկասյանը, Սասնիկ Խանզադյանը:

Մասնաճյուղի հետագա ծավալումը և ամբիոնի կազմի գիտամանկավարժական  մակարդակի հասունությունը հրամայական են դարձնում ամբիոնի բաժանումը երկու ինքնուրույն ամբիոնների` բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ու էլեկտրատեխնիկայի: Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը մինչև 1981թ. ղեկավարել է տեխ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Սոլոմոնյանը: Այդ ժամանակաշրջանում բազմափորձ դասախոսների` Խաչիկ Սահակյանի, Արտուշ Մկրտչյանի, Վարդգես Հովսեփյանի, Կառլեն Փաշինյանի, Ամրաղ Քառյանի կողքին իրենց հաստատագույն քայլերն սկսեցին այն ժամանակ երիտասարդ դասախոսներ, գիտությունների թեկնածուներ Սամվել Ապրեսյանը, Սլավիկ Շահինյանը` իրենց հետ բերելով ավելի երիտասարդ կադրերի հետաքրքրությունը դեպի գիտության բարձունքներ: Արտաշես Թումանյանը, Վանիկ Ասատրյանը, Հովհաննես Խաչատրյանը, Էդիկ Հարոյանը, Սամվել Ղարաջյանը, Ռուբիկ Դալլաքյանը, Երվանդ Ավետիսյանը դարձան Մոսկվայի, Լենինգրադի, Կիևի և Երևանի խոշոր գիտական կենտրոնների ասպիրանտներ: Ա Քառյանը, Է. Հարոյանը, Ա. Թումանյանը, Վ. Ասատրյանը պաշտպանել են թեկնածուական թեզեր և ստացել են գ.թ. աստիճան:

Մասնաճյուղի համալսարանական կառույցի անցնելու կապակցությամբ 1995թ. օգոստոսին` «Բարձրագույն մաթեմատիկայի» և «Գրաֆիկայի և գծագրության» ամբիոնները միավորվեցին, հիմնարար և ընդհանուր ճարտարագիտական պատրաստականության դեպարտամենտի կազմում կազմավորվեց  մաթեմատիկայի և գրաֆիկայի սեկտոր:

Սեկտորի կողմից դասավանդվում էին մաթեմատիկա, ճարտարագիտական գրաֆի­կա, տնտեսագիտական վիճակագրություն, համակարգչային կիրառություն  և ծրագրավո­րում առարկաները:

Երկրաշարժը և նրան հաջորդած ճգնաժամային տարիները կործանարար ազդեցություն ունեցան նաև սեկտորի համար: Դադարեց գործել ԷՀՄ լաբորատորիան: 1997թ. սկսվեց այդ լաբորատորիայի վերածնունդը:

1996թ. սեկտորի վարիչ ընտրվեց տ.գ.թ., դոցենտ Դ. Ջաղացպանյանը և այն ղեկավարեց մինչև 2004թ.:

2004թ. սեկտորը վերանվանվեց մաթեմատիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի, որի վարիչ ընտրվեց ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ամրաղ Քառյանը:

2005թ. մասնաճյուղում բացվեց ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մասնագիտություն, որի ղեկավարումը հանձնարարվեց մաթեմատիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնին: Ամբիոնը դարձավ թողարկող և 2009թ. տվեց իր առաջին շրջանավարտները:

Շրջանավարտները ստացած գիտելիքների և հմտությունների հենքի վրա, օգտագործելով արդի  ծրագրավորման և մաթեմատիկական մոդելավորման առաջավոր եղանակները, կարող են լուծել տեսական և գործնական խնդիրներ, որոնք առաջանում են վերոհիշյալ համակարգերի նախագծման և շահագործման ընթացքում` ապահովելով վերջիններիս կայունությունը, հուսալիությունը, երկարակե­ցությունը:

Ամբիոնի գործընկերներն են «Օրանժ-Արմենիա» ՓԲԸ-ն, «Ինսթիգեյթ դիզայն» ՓԲԸ-ն, «Նեյշնլ ինսթրումենթս» ՓԲԸ-ն, «ՄՎԿ» ՍՊԸ-ն, «Համակարգչային դիզայնի և դասավանդման կենտրոն» ՍՊԸ-ն և տարածաշրջանային 9 քոլեջներ:

Ամբիոնի անդամների կողմից կատարվել են 100-ից ավելի գիտական աշխատանքներ և դրանք հրատարակվել են հանրապետական և միութենական ամսագրերում: Ամբիոնի անդամները կատարել են տասնյակ մեթոդական աշխատանքներ:

2013թ.-ից ամբիոնի վարիչ է ընտրվել ֆ.մ.գ.թ.. դոցենտ Սլավիկ Շահինյանը:

2013թ. ամբիոնն ունեցավ իր առաջին ֆիզմաթ գիտությունների դոկտորը՝ ի դեմս Ռուբեն Դալլաքյանի:

Այժմ ամբիոնում աշխատում են դոցենտներ Է. Հարոյանը ,Ա. Քառյանը,  Ռ. Սոլոմոնյանը, Ս. Շահինյանը, Ա. Մեհրաբյանը, Ա. Ռամազյանը, առաջատար  դասախոսներ  Վ. Մամյանը, Ս. Ղազարյանը, համատեղությամբ այլ դասախոսներ, լաբորանտներ:

Ամբիոնը իր ապագան տեսնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պահանջարկված նոր մասնագիտությունների ստեղծման մեջ, ինչը համահունչ է հանրապետության և մարզի զարգացման գերակա ուղղությանը: