Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ
հայտարարում է առկա ուսուցման 2018/2019 ուստարվա ընդունելություն` բակալավրի կրթական ծրագրով, հետևյալ մասնագիտություններով.

NPUA_LOGO-e1467113299743

հ/հ Մասնագիտությունը

Ընդունելության քննությունները

Տեղերը

Ուսման վարձը հազ. դրամ

Մրցութային

Ոչ մրցութ.

Անվճար Վճարովի
1 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)** Հլգ(գ)* 0 14

360

2 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)** Հլգ(գ)* 8 12

360

3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)** Հլգ(գ)* 7 4

315

4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Փոխադրումների և ճա­նա­պարհային երթևեկու­թյան կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)** Հլգ(գ)* 6 4

300

5 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)** Հլգ(գ)* 6 4

300

  Ընդամենը

27

38

 

* – նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** – դիմորդներն անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

Մրցութային առարկաներից բոլոր միասնական քննություններ հանձնող դիմորդներն օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են.

1-ին փուլ – 2018թ. մայիսի 10-ից մինչև  հունիսի 1-ը ներառյալ՝ ժամը 1800-ն: Նշված ժամանա­կահատվածում փաստաթղթեր կարող են հանձնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների այս տարվա և նախորդ տարիների շրջանավարտները, նախորդ տարի զորացրված դիմորդները:

2-րդ փուլ – հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը մինչև ժամը 1800-ն: Նշված ժամանա­կահատվածում փաստաթղթեր կարող են հանձնել ՀՀ երկքաղաքացիները և օտարերկրացիներ, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիները, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

3-րդ փուլ (թափուր տեղերի առկայության դեպքում) – հուլիսի 15-ից մինչև հուլիսի 20-ը:

Կատարվում է նաև ընդունելություն հետևյալ մագիստրոսական կրթական ծրագրով՝ տնտեսագիտություն և շինարարություն:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցը կատարում է 10-12-րդ դասարանցիների ընդունելություն:

Բոլոր հարցերով դիմել`  ք.Վանաձոր, Շինարարների փող. 12, ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ, հեռ. 5-69-29, 5-68-25:

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով