Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Մասնաճյուղի 2 ֆակուլտետների (Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի, Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության) 7 ամբիոններում (հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության, մաթեմատիկայի և գրաֆիկայի, կիրառական ֆիզիկայի, մեքենաշինության և մետալուրգիայի, տրանսպորտային համակարգերի, թեթև արդյունաբերության ճարտարագիտության և քիմիական տեխնոլոգիաների, շինարարության և լեռնային գործի) աշխատում է 65 դասախոս, նրանցից 33-ն ունեն գիտական աստիճան, այդ թվում՝ 4 դոկտոր և պրոֆեսոր: Ուսանողների, մագիստրանտների և աշակերտների թիվը մոտ 700 է: