Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

2009 թվականին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնայուղում դեպարտամենտների կառուցվածքային միավորը վերափոխվեց  ֆակուլտետների: Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետներ` 1. տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության, 2. բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի: Այս ստորաբաժանումների կողմից կազմակերպվում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործընթացը: Ֆակուլտետներն իրականացնում են մասնագետների պատրաստումը մեկ կամ մի քանի մասնագիտությունների գծով: Ֆակուլտետների կազմում ընդգրկված են ամբիոնները, լաբորատորիաները, ուսումնական և գիտական այլ օղակներ: Ֆակուլտետի կառավարման կոլեգիալ մարմինը ֆակուլտետի խորհուրդն է, որի նախագահը ֆակուլտետի դեկանն է:

Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան.

տ.գ.դ., դոցենտ Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան

հեռ.` 0322-5-67-04

էլ.փոստ` seuavan@yahoo.com

 

Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի դեկան. ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Էդիկ Պանդուխտի Հարոյան

հեռ.` 0322-5-68-64

էլ.փոստ` arm00001@inbox.ru