Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Ժամանակացույց

 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ 901Բ Ֆիզիկա Ք 21.08.2020թ. Թումանյան Մ I/մեծ/ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 20.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ I/մեծ/ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 25.08.2020թ. Ղազարյան Ս I/մեծ/ժ.1000
Ընդհ.էլեկտրատեխ. Ք 26.08.2020թ. Թումանյան Մ I/մեծ/ժ.1000
ՎՄՇ 905Բ Ֆիզիկա Ք 27.08.2020թ. Թումանյան Մ 3306 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 26.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ 3209 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 25.08.2020թ. Ղազարյան Ս I/մեծ/ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 28.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Տեսական մեխանիկա Ք 20.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3301 ժ.1000
ՎՓՃ

907Բ

Ֆիզիկա Ք 24.08.2020թ. Թումանյան Մ 3206 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 25.08.2020թ. Դալլաքյան Ռ 3206 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ս 3206 ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 28.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Կիր.մեխանիկա Ք 21.08.2020թ. Խառատյան Ա 3206 ժ.1000
ՎԾՃ

908Բ

Ֆիզիկա Ք 24.08.2020թ. Թումանյան Մ          1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Մաթ.անալիզ Ք 25.08.2020թ Դալլաքյան Ռ           1-10

11-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Ինֆորմատիկա Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ս           1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

Կիր.մեխանիկա Ք 21.08.2020թ. Խառատյան Ա         1-12

13-16

3203 ժ.1000

3206 ժ.1000

ՎԱՔՇ 911Բ Ֆիզիկա Ք 27.08.2020թ Թումանյան Մ 3306 ժ.1000
Մաթ.անալիզ Ք 26.08.2020թ Դալլաքյան Ռ 3209 ժ.1000
Ինֆորմատիկա Ք 28.08.2020թ Ղազարյան Ս 3208 ժ.1000
Ճարտ. և համ.գրաֆիկա Ք 21.08.2020թ Բարսամյան Ո 4208 ժ.1000
Տեսական մեխանիկա Ք 20.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3301 ժ.1000

 

 

Ժամանակացույց

2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

 

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ801Բ Տնտեսագ. Ք 20.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ. 4308 ժ.1200
Միկրոտնտեսագ. Ք 21.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ1200
Ձեռնարկ.կառավարում Ք 26.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ1200
Արտադրական մենեջմետ Ք 25.08.2020թ. Ասլանյան Ա 4308 ժ.1200
ՎՄՇ

805Բ

Նյութագիտություն Ք 21.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն 3301 ժ.1200
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3301 ժ.1200
Նյութերի դիմադրություն Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1200
Մեխանիզ. և մեք.տես. Ք 24.08.2020թ. Գրիգորյան Մ 3310 ժ.1200
Մետաղ.կտրում Ք 28.08.2020թ. Սիմոնյան Մ 4203 ժ.1200
ՎՓՃ 807Բ Նյութագիտություն Ք 21.08.2020թ. Մելիքսեթյան Ն 3301 ժ.1200
Տեխ.չափ. և ստանդարտ. Ք 20.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3301 ժ.1200
Տրանսպ.միջ.հիդրահաղ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ 3303 ժ.1200
Տրանսպորտ.համակարգ. Ք 27.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3303 ժ.1200
Բեռնմա-բեռնաթափ.միջոց. Ք 28.08.2020թ. Բալայան Վ 3303 ժ.1200
ՎԾՃ

808Բ

Էլեկտրառադիոնյութ. Ք 20.08.2020թ. Քալաշյան  Ա         1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

Չափագիտ.սերտեֆիկ. Ք 21.08.2020թ. Ղուկասյան է       1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

Ծրագր.հիմունք. Ք 24.08.2020թ. Մամյան Վ            1-10

11-15

33013 ժ.1200  

33014 ժ.1200  

Կառ.տեղ.համակարգեր Ք 25.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա     1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1000  

3209 ժ.1000  

Քոմփ.կազմակերպ. Ք 27.08.2020թ. Կիրակոսյան Ա      1-12

13-15

I/մեծ/ժ.1200  

3209 ժ.1200  

ՎԱՔՇ 811Բ Նյութագիտ. Ք 20.08.2020թ. Գյուրջինյան Ա 4208 ժ.1200  
Տեխ.չափ.և ստանդարտ. Ք 24.08.2020թ. Արզումանյան Աշխեն 4208 ժ.1200  
Նյութերի դիմադր. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4208 ժ.1200  
Ճարտարագ.գեոդեզիա Ք 27.08.2020թ. Արզումանյան Ա 4208 ժ.1200  

 

 

Ժամանակացույց

 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քնն. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՏ

701Բ

Տնտես.մաթեմ.մեթոդ. և մոդել. Ք 24.08.2020թ. Էքսուզյան Ս 4307 ժ.1200  
Մեքենաշ.արտադ.կազմակերպում Ք 26.08.2020թ. Մնացականյան Կ 4307 ժ.1200  
ՎՄՇ 705Բ Մետաղահատ հաստոցներ Ք 21.08.2020թ. Սարգսյան Մ 4308 ժ.1200  
Տեխնոլոգ.գործընթ.ավտոմ. Ք 24.08.2020թ. Թադևոսյան Հ 4308 ժ.1200  
Մեքենաշ.տեխնոլոգիա Ք 27.08.2020թ. Սարգսյան Մ 4308 ժ.1200  
Նախապատրաստվ.նախագծում Ք 28.08.2020թ. Շահինյան Է 4308 ժ.1200  
ՎՓՃ 707Բ Հաղորդկց.ուղիների կառ.շահ.հատկ. և նախագծ. հիմ. Ք 24.08.2020թ. Նավոյան Մ 3308 ժ.1200  
Տրանսպ.համակարգ. և գործընթ.տես. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3308 ժ.1200  
Բեռնատար ավտոմոբ. փոխադրում. Ք 28.08.2020թ. Ղազարյան Ն 3308 ժ.1200  
ՎԾՃ

708Բ

Բնապահպանություն Ք 21.08.2020թ. Ղազարյան Ս 1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Համակարգ.ծրագրավ. Ք 24.08.2020թ. Արզումանյան Ս  1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Տվյալ.բազան.նախ.տեխ. Ք 26.08.2020թ. Ղազարյան Ս    1-7

8-14

3209ժ.1200  

3208ժ.1200  

Ծրագր.տեխ. Ք 28.08.2020թ Մամյան Վ         1-7

8-14

3313ժ.1200  

3314ժ.1200  

ՎԱՔՇ 711Բ Շինարարական մեխանիկա Ք 20.08.2020. Բարսամյան Ո 4206 ժ.1200  
Շենքերի կառ.տեխնոլոգիա Ք 24.08.2020թ Գյուրջինյան Հ 4206 ժ.1200  
Մետաղական կոնստրուկ. Ք 26.08.2020թ Արզումանյան Ա 4206 ժ.1200  
Ե/Բ կոնստրուկ Ք 27.08.2020թ. Աթաբեկյան Ռ 4206 ժ.1200  

 

 

Ժամանակացույց

Մագիստրատուրայի 2019-2020  ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

Քննություն

Խումբ  

Առարկա

 

Քննութ. Ամսաթիվ Դասախոսի Ա.Ա Լսարան
ՎՁՏ

901Մ

Գիտական օտար լեզու Ք 20.08.2020թ Հովհաննիսյան Հ 3315 ժ.1200
Ծրագրային համալիր MATLAB Ք 24.08.2020թ Մամիկոնյան Հ 3206 ժ.1200
Տեխ.համակարգ.ինքնակ.հիմ. Ք 26.08.2020թ Մնացականյան Կ 3206 ժ.1200
Ձեռ.կայ.և զարգ.ռազմավ. Ք 28.08.2020թ. Աղաբաբյան Լ 3206 ժ.1200
ՎԱՔՇ 911Մ Գիտական օտար լեզու Ք 20.08.2020թ. Հովհաննիսյան Հ 3315 ժ.1200
Ծրագրային համալիր AutoCad Ք 24.08.2020թ. Ոսկանյան Շ 4203 ժ.1200
Կառույց.դինամիկա և կայուն. Ք 26.08.2020թ. Բարսամյան Ո 4203 ժ.1200
Ընտրովի դասընթ.լցան.պատ.տեխ. Ք 27.08.2020թ. Գյուրջինյան  Ա 4203 ժ.1200

 

 

 

 

 

 

Պատասխանել

Ձեր էլ. փոստի հասցեն չի հրապարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով